Hållbart ledarskap - Utbildning online

Hållbart ledarskap - Utbildning online

Ledarskap | 1 timme och 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en effektiv och hållbar ledare med vår online utbildning i Hållbart Ledarskap. Förbättra din ledarskapsförmåga och gör en skillnad idag. Börja nu!

I den här utbildningen får du lära dig vad ett hållbart ledarskap innebär och hur du kan bli en hållbar ledare. I utbildningen berörs organisatorisk hälsa, motivation och delaktighet, friskfaktorer och förutsättningar för hållbarhet inom organisationen samt beteenden som stärker ledarskapet.

Relevanta nyckelord:Ledarskap, Hållbarhet, Socialt ansvar, Miljöpåverkan, Ekonomisk hållbarhet, Inkludering, Samskapande, Innovativt tänkande

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Definition och historik kring hållbart ledarskap
  • Hållbarhet
  • Organisatorisk hälsa
  • Motivation och delaktighet
  • Friskfaktorer
  • Förutsättningar för hållbarhet i organisationen
  • Beteenden hos hållbara ledare
  • Walk the talk
  • Samarbete
  • Tips och tricks

Delmoment

0. Introduktion till kursen Hållbart ledarskap

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

1. Definition och historik

I delmomentet går Liselotte igenom definition och historik kring hållbart ledarskap.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

2. Hållbarhet

I delmomentet tar Liselotte upp vad hållbarhet kan innebära.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

3. Organisatorisk hälsaProva!

I delmomentet berör Liselotte organisatorisk hälsa.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

4. Lite mer motivation och delaktighet

I delmomentet berör Liselotte vikten av motivation och delaktighet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

5. Olika typer av motivation

I delmomentet går Liselotte igenom olika typer av motivation.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

6. Friskfaktorer

I delmomentet tar Liselotte upp friskfaktorer.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

7. Förutsättningar för hållbarhet i organisationen

I delmomentet går Liselotte igenom förutsättningar för hållbarhet inom organisationen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

8. Beteenden

I delmomentet går Liselotte igenom beteenden som bidrar till hållbarhet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

9. Walk the talk

I delmomentet berör Liselotte hur viktigt det är att du som ledare walk the talk.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

10. Hur jobbar du och ni tillsammans?

I delmomentet går Liselotte in på samarbete. Under kursmaterial finner du personlighetstestet Adizes.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

11. Gerlofsons tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av Marie Gerlofsons tips.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

12. Tips och tricks

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips och tricks.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hållbart ledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hållbart ledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hållbart ledarskap 957 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt