HBTQ Diplomering

HBTQ Diplomering

HBTQ Diplomering

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Mångfald och jämställdhet | 1 timme och 10 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

HBTQ Diplomering är en utbildning för dig som vill få bättre kunskap om HBTQ och hur det fungerar i vårt samhälle. Genom utbildningen får du lära dig hur du bemöter människor på ett respektfullt och normkritiskt sätt. Du blir insatt i HBTQ-begreppen, de jämställda lagarna och får förståelse för definitionerna av kön, könsidentitet och könsuttryck samt skillnaderna mellan sexualitet, sexuell läggning och sexuell preferens. Du får även lära dig om bemötande av fördomar och fobier.

Utbildningen är lämplig för skol- och vårdpersonal, assistenter, sekreterare, administratörer, handläggare och andra som i sitt yrkes- eller föreningsliv möter många människor och vill ge ett respektfullt bemötande.

Innehåll

 • Kön, könsidentitet och könsuttryck
 • Sexualitet, sexuell läggning och sexuell preferens
 • Normer samt normkritiskt tänkande och bemötande
 • HBTQ-begreppen
 • Transpersoner
 • Respektfullt bemötande
 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Fysiska och verbala trakasserier
 • Hälsoläget för HBTQ-personer
 • Lagändringar
 • Fördomar och fobier
 • Hatbrott

Delmoment

0. Introduktion till kursen HBTQ Diplomering

Utbildare Jan-Eric Borneblad Norman presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

1. Kön, könsidentitet och könsuttryck

I delmomentet förklarar Jan-Eric begreppen kön, könsidentitet och könsuttryck.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

2. Sexualitet, sexuell läggning och sexuell preferens

I delmomentet reder Jan-Eric ut begreppen sexualitet, sexuell läggning och sexuell preferens.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

3. Normer samt normkritiskt tänkande och bemötande

I delmomentet går Jan-Eric igenom normer samt normkritiskt tänkande och bemötande.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

4. Begreppsförklaring

I delmomentet reder Jan-Eric ut HBTQ-begreppen.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

5. Transpersoner

I delmomentet tar Jan-Eric upp några av begreppen inom kategorin transpersoner.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

6. Bemötande av HBTQ-personer

I delmomentet tar Jan-Eric upp fördomar och hur vi bemöter varandra med respekt.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

7. FN:s konvention om mänskliga rättigheter

I delmomentet går Jan-Eric igenom vilka artiklar i FN-konventionen som går att applicera på HBTQ-personer.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

8. Diskrimineringslagstiftningen

I delmomentet går Jan-Eric igenom de olika diskrimineringsgrunderna.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

9. Trakasserier

I delmomentet tar Jan-Eric upp fysiska och verbala trakasserier.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

10. Hälsoläget

I delmomentet berör Jan-Eric hälsoläget för homo- och bisexuella samt transpersoner.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

11. Jämställda lagarProva!

I delmomentet går Jan-Eric igenom ändringar i lagarna.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

12. Fördomar och fobier

I delmomentet tar Jan-Eric upp fördomar och fobier samt ger exempel på vanligt förekommande attityder och kommentarer.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

13. Hatbrott

I delmomentet tar Jan-Eric upp hatbrott.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Jan-Eric kursen.

Utbildare: Jan-Eric Borneblad Norman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen HBTQ Diplomering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen HBTQ Diplomering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
HBTQ Diplomering 477 1 1450.0 Lägg i varukorg

Kontakt