ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

Arbetsmiljö | LEAN och förbättringsarbete | 1 timme och 39 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Syftet och målet med den här utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad standarden ISO 9001 handlar om, för att du omgående ska kunna börja arbeta med kvalitetsledning, ständiga förbättringar och bidra till att nå verksamhetsmålen.

Innehåll

  • Orientering genom standarden ISO 9001 - Kvalitetsledning
  • Verksamhetens förutsättningar
  • Ledarskap
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamheten
  • Uppföljning
  • Ständiga förbättringar

Delmoment

0. Introduktion till kursen ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

Utbildare Andreas Odhage presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

1. OrienteringProva!

I delmomentet visar Andreas hur du orienterar dig i standarden ISO 9001.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

2. Verksamhetens förutsättningar

I delmomentet går Andreas igenom verksamhetens förutsättningar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

3. Ledarskap

I delmomentet berör Andreas ledarskap.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

4. Planering

I delmomentet går Andreas igenom planering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

5. Stöd del 1

I delmomentet går Andreas igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

6. Stöd del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

7. Verksamheten del 1

I delmomentet går Andreas igenom verksamheten.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

8. Verksamheten del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom verksamheten.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

9. Uppföljning

I delmomentet berör Andreas uppföljning.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

10. Ständiga förbättringar

I det avslutande delmomentet går Andreas igenom ständiga förbättringar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 39 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs 191 1 1750.0 Lägg i varukorg

Kontakt