ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs - Utbildning online

ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs - Utbildning online

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 50 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om ISO 9001 och dess roll i kvalitetsledning med vår grundkurs online. Förbättra dina kunskaper och bli en efterfrågad expert på arbetsmarknaden. Börja din online utbildning nu!

Syftet och målet med den här utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad standarden ISO 9001 handlar om, för att du omgående ska kunna börja arbeta med kvalitetsledning, ständiga förbättringar och bidra till att nå verksamhetsmålen.

Relevanta nyckelord:Kvalitetsledningssystem, Standarder, ISO-certifiering, Kvalitetspolicy, Processhantering, Kvalitetssäkring, Kvalitetsrevision, Förbättringsarbete

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Orientering genom standarden ISO 9001 - Kvalitetsledning
  • Verksamhetens förutsättningar
  • Ledarskap
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamheten
  • Uppföljning
  • Ständiga förbättringar

Delmoment

0. Introduktion till kursen ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

Utbildare Andreas Odhage presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

1. OrienteringProva!

I delmomentet visar Andreas hur du orienterar dig i standarden ISO 9001.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

2. Verksamhetens förutsättningar

I delmomentet går Andreas igenom verksamhetens förutsättningar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

3. Ledarskap

I delmomentet berör Andreas ledarskap.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

4. Planering

I delmomentet går Andreas igenom planering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

5. Stöd del 1

I delmomentet går Andreas igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

6. Stöd del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

7. En fördjupning i nödvändig dokumentation och ständiga förbättringar

I delmomentet går Andreas igenom nödvändig dokumentation.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

8. Verksamheten del 1

I delmomentet går Andreas igenom verksamheten.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

9. Verksamheten del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom verksamheten.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

10. Uppföljning

I delmomentet berör Andreas uppföljning.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

11. Ständiga förbättringar

I det avslutande delmomentet går Andreas igenom ständiga förbättringar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs 191 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt