Jämställdhet för privat sektor - Utbildning online

Jämställdhet för privat sektor - Utbildning online

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 7 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din kunskap om jämställdhet genom en bekväm och effektiv onlineutbildning. Börja redan idag!

Jämställdhet för privat sektor riktar sig till ledare och medarbetare inom privat sektor som önskar bli mer insatta i vad jämställdhet, jämlikhet och diskriminering innebär. Utbildningen går igenom diskrimineringslagstiftningen, diskrimineringsgrunderna och aktiva åtgärder för att motverka särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.

Genom utbildningen får du ta del av grundläggande begrepp och bli mer insatt i genusteori, hur det kan användas för att öka medvetenhet kring normer och hur genusstrukturer skapas och upprätthålls. Utbildningen skapar förståelse för normkritiskt synsätt, berör avgörande historiska händelser inom jämställdhetsutvecklingen och ger exempel på ojämlika villkor i arbetslivet idag utifrån diskrimineringsgrunderna.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord:Jämställdhetsarbete, Arbetsmiljö, Mångfald, Diskriminering, Policy, Rekrytering, Lönegap, Kompetensutveckling

Upptaderad/Granskad: 2021

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Genusteori, genussystem, normer och normkritiskt tänkande
  • Skapande och upprätthållande av genus och genusstrukturer
  • Historiska milstolpar inom jämställdhetsutvecklingen
  • Nulägesanalys kring jämställdhetsutvecklingen
  • Diskrimineringslagen, diskrimineringsgrunderna och aktiva åtgärder
  • Att främja likabehandling på arbetsplatsen
  • Exempel på ojämlika villkor i arbetslivet utifrån diskrimineringsgrunderna

Delmoment

0. Introduktion till kursen Jämställdhet för arbetsplatser

Utbildare Carin Hertnäs presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

1. Grundläggande begrepp

I delmomentet går Carin igenom grundläggande begrepp.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

2. Genusteori

I delmomentet förklarar Carin hur genussystemet och normer fungerar.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

3. Hur vi gör genusProva!

I delmomentet ger Carin exempel på hur människor behandlas olika utifrån kön.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

4. Historiska milstolpar

I delmomentet tar Carin upp historiska exempel på skillnader mellan kvinnor och män avseende arvsrätt, myndighet, rösträtt, utbildning, lön, arbetsvillkor, föräldraledighet, familjeplanering, våld och kroppslig integritet.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

5. Hur ser det ut idag?

I delmomentet går Carin igenom hur det ser ut idag i samhället för kvinnor och män avseende lön, makt och inflytande, arbete, utbildning samt hot och våld.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

6. Främja likabehandling på arbetsplatsen - del 1

I delmomentet går Carin igenom diskrimineringslagen.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

7. Främja likabehandling på arbetsplatsen - del 2

I delmomentet förklarar Carin närmare vad aktiva åtgärder innebär.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

8. Främja likabehandling på arbetsplatsen - del 3

I delmomentet ger Carin exempel på hur människor har olika villkor i arbetslivet utifrån diskrimineringsgrunderna.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

9. Förbud att diskriminera

I det avslutande delmomentet går Carin igenom skillnaderna mellan direkt och indirekt diskriminering, definitionen av trakasserier och sexuella trakasserier samt diskrimineringsförbudet.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Jämställdhet för privat sektor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Jämställdhet för privat sektor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Jämställdhet för privat sektor 526 1 2910 Lägg i varukorg

Kontakt