Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt - Utbildning online

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt - Utbildning online

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om de bästa praxis för jämställdhet i offentliga organisationer. Hitta information om implementering och resultat i vår online utbildning.

Den här utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare inom offentlig sektor som vill integrera jämställdhetsarbete i sin organisation. Utbildningen går igenom grundläggande begrepp, förklarar genusteori och hur det kan användas för att öka medvetenhet kring normer och hur genusstrukturer skapas och upprätthålls samt hur du kan anta ett normkritiskt synsätt. Vidare belyser utbildningen avgörande historiska händelser inom jämställdhetsutvecklingen och hur ett flertal områden ser ut i vår samtid.

Du får lära dig om diskrimineringslagstiftningen, vilka diskrimineringsgrunder som ingår, vilka aktiva åtgärder som du kan vidta för att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och hur du kan verka för att integrera jämställdhetsarbete i din verksamhet.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord:Jämställdhetsarbete, Offentlig sektor, Integrering, Genus, Mångfald, Policy, Kompetensutveckling, Jämställdhetsplan

Upptaderad/Granskad: 2021

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Genusteori, genussystem, normer och normkritiskt tänkande
  • Skapande och upprätthållande av genus och genusstrukturer
  • Historiska milstolpar inom jämställdhetsutvecklingen
  • Nulägesanalys kring jämställdhetsutvecklingen
  • Diskrimineringslagen, diskrimineringsgrunderna och aktiva åtgärder
  • Jämställdhetspolitiska mål
  • Att integrera jämställdhetsarbete i din verksamhet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Jämställdhet för offentliga organisationer och ESF-projekt

Utbildare Carin Hertnäs presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

1. Grundläggande begrepp

I delmomentet går Carin igenom grundläggande begrepp.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

2. Genusteori

I delmomentet förklarar Carin hur genussystemet och normer fungerar.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

3. Hur vi gör genusProva!

I delmomentet ger Carin exempel på hur människor behandlas olika utifrån kön.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

4. Historiska milstolpar

I delmomentet tar Carin upp historiska exempel på skillnader mellan kvinnor och män avseende arvsrätt, myndighet, rösträtt, utbildning, lön, arbetsvillkor, föräldraledighet, familjeplanering, våld och kroppslig integritet.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

5. Hur ser det ut idag?

I delmomentet går Carin igenom hur det ser ut idag i samhället för kvinnor och män avseende lön, makt och inflytande, arbete, utbildning samt hot och våld.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

6. Diskrimineringslagens krav del 1 - Förbud att diskriminera

I delmomentet går Carin igenom diskrimineringsgrunderna samt definitionerna av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

7. Diskrimineringslagens krav del 2 - Aktiva åtgärder

I delmomentet förklarar Carin vad aktiva åtgärder innebär.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

8. Jämställdhetspolitiska mål

I delmomentet beskriver Carin de jämställdhetspolitiska målen.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

9. Jämställdhetsintegrering

I delmomentet berör Carin jämställdhetsintegrering och delar med sig av tips för att komma igång med jämställdhetsarbetet.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

10. Metoder för jämställdhetsintegrering

I det avslutande delmomentet delar Carin med sig av metoder för jämställdhetsintegrering.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt 485 1 2910 Lägg i varukorg

Kontakt