Jobba smart

Jobba smart

Personlig utveckling | Verksamhetsutveckling | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du konkreta verktyg och metoder för att hantera vardagen både hemma och på jobbet. Utbildningen berör fokus på det som du kan påverka och ger tips kring hur du stärker din personliga hållbarhet genom att utöka ditt handlingsutrymme och ta kontroll över din tid med effektivare planering och prioritering. Du får lära dig metoder för att hjälpa hjärnan att minimera ställtiden mellan olika aktiviteter, att fatta medvetna beslut och att se de positiva effekterna med att frigöra tid för att fylla på energi och motivation. Utbildningen går även in på skillnaderna mellan proaktivt och reaktivt beteende samt mellan operativt, taktiskt och strategiskt arbetssätt.

Innehåll

  • Vad kan du påverka och hur gör du det?
  • Proaktivt och reaktivt beteende
  • Att arbeta på operativ, taktisk eller strategisk nivå
  • Att utöka handlingsutrymmet
  • Att ta kontroll över kalendern och vardagen
  • Att fylla på energi och motivation
  • Ökad medvetenhet kring beslut och prioriteringar
  • Hjälp hjärnan att renodla aktiviteterna och minimera ställtiden
  • Konkreta verktyg och effektiva arbetsmetoder

Delmoment

0. Introduktion till kursen Jobba smart

Utbildare Liselotte Norén och Caroline Palm presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

1. Block 1 - Skattkistan

I delmomentet förklarar Caroline och Liselotte vad skattkistan innehåller och hur du kan arbeta med det.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Block 1 - Skattkistan - Carolines tips

I delmomentet delar Caroline med sig av sitt bästa tips avseende skattkistan.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Block 1 - Skattkistan - Liselottes tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av sitt bästa tips avseende skattkistan.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Block 2 - Proaktiv eller reaktiv

I delmomentet förklarar Caroline och Liselotte skillnaden mellan proaktivt och reaktivt beteende.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Block 2 - Proaktiv eller reaktiv - Liselottes tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av sitt bästa tips avseende proaktivt och reaktivt beteende.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. Block 2 - Proaktiv eller reaktiv - Carolines tips

I delmomentet delar Caroline med sig av sitt bästa tips avseende proaktivt och reaktivt beteende.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Block 3 - Medvetna beslut

I delmomentet går Liselotte och Caroline igenom strategier för att fatta medvetna beslut.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Block 3 - Medvetna beslut - Liselottes tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av sitt bästa tips avseende förmågan att fatta medvetna beslut.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Block 3 - Medvetna beslut - Carolines tips

I delmomentet delar Caroline med sig av sitt bästa tips avseende förmågan att fatta medvetna beslut.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Block 4 - Fyrtornet

I delmomentet förklarar Caroline och Liselotte hur du kan arbeta med kort- eller långsiktigt perspektiv.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

11. Block 4 - Fyrtornet - Liselottes tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av sitt bästa tips avseende prioriteringar.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

12. Block 4 - Fyrtornet - Carolines tips

I delmomentet delar Caroline med sig av sitt bästa tips avseende perspektiv.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

13. Block 5 - Om tidProva!

I delmomentet ger Caroline och Liselotte exempel på hur du kan jobba mer systematiskt.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

14. Block 5 - Om tid - Carolines tips

I delmomentet delar Caroline med sig av sitt bästa tips avseende tid.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

15. Block 6 - Kontroll över kalendern

I delmomentet delar Liselotte och Caroline med sig av tips för att ta kontroll över kalendern.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

16. Block 6 - Kontroll över kalendern - Liselottes tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av sitt bästa tips avseende kalendern.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

17. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Jobba smart och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Jobba smart måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Jobba smart 597 1 1395.0 Lägg i varukorg

Kontakt