Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus - Utbildning online

Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus - Utbildning online

Arbetsmarknad | 3 timmar och 38 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om din karriär och ta steget mot din drömkarriär med hjälp av vår online utbildning. Börja redan idag!

Kartläggning med karriärfokus är den första delen av karriärresan och riktar sig till dig som vill nå ditt nästa steg i karriären och komma ut på arbetsmarknaden.

Utbildningen består av verktyg kopplade till personlig inventering och förhållningssätt och syftar till att du ska få insikt om och förmåga att uttrycka dina kompetenser och drivkrafter.

Relevanta nyckelord:Karriär, Karriärplanering, Personlig utveckling, Kartläggning, Kompetenser, Yrkesval, Arbetsmarknaden, Självkännedom

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Kompetensinventering
  • Ditt nuläge och önskeläge
  • Att jobba mot mål
  • Din arbetsmarknad
  • Din personlighetsprofil
  • Hinder och strategi
  • Bekvämlighetszon och förändring
  • Feedback och kommunikation
  • Motivation och drivkrafter
  • Beteenden, beslut och inställning

Delmoment

1. Introduktion till kursen Karriärresan del 1

Utbildare Jenny Hultman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

2. Introduktion till Kompetensinventering

I delmomentet introducerar Jenny området om kompetensinventering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

3. Digitalisering

I delmomentet berör Jenny digitalisering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

4. Kunskaper kan komma i flera formerProva!

I delmomentet tar Jenny upp vikten av olika sorters kunskaper. Under kursmaterial finner du en övning i kunskapsinventering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

5. Erfarenheter - Vad har du för erfarenheter med dig?

I delmomentet berör Jenny kunskapsområdet erfarenheter. Under kursmaterial finner du en övning i att inventera dina erfarenheter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

6. Utvärdera din kompetens

I delmomentet förklarar Jenny hur du kan utvärdera din kompetens. Under kursmaterial finner du en kompetensinventering samt utvärdering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

7. Sammanfattning av kompetensinventering

I delmomentet summerar Jenny området om kompetensinventering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

8. Introduktion till Ditt nuläge och önskeläge

I delmomentet introducerar Jenny området om nulägesanalys och önskeläge.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

9. Livssituation

I delmomentet går Jenny in på livssituationer. Under kursmaterial finner du en nulägesanalys över din livssituation.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

10. Jobbsökarsituation

I delmomentet går Jenny in på jobbsökarsituationer. Under kursmaterial finner du en nulägesanalys över din jobbsökarsituation.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

11. Utvärdera och prioritera

I delmomentet visar Jenny hur du kan gå till väga för att utvärdera och prioritera i ditt jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

12. Sammanfattning av nulägesanalys och önskeläge

I delmomentet summerar Jenny området om nulägesanalys och önskeläge.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

13. Introduktion till Att jobba mot mål

I delmomentet introducerar Jenny området om målsättning.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

14. Att sätta ett SMART-mål

I delmomentet går Jenny igenom SMART-modellen, som kan användas vid målsättning. Under kursmaterial finner du en övning enligt SMART-modellen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

15. NÖHRA

I delmomentet går Jenny igenom NÖHRA-modellen, som kan användas vid nulägesanalys. Under kursmaterial finner du en övning enligt NÖHRA-modellen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

16. GROW

I delmomentet går Jenny igenom GROW-modellen, som kan användas för att klarlägga olika alternativ. Under kursmaterial finner du en övning enligt GROW-modellen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

17. Vad innebär det att jobba mot mål som arbetssökande?

I delmomentet berör Jenny vikten av målsättningar vid jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

18. Sammanfattning av målsättning

I delmomentet summerar Jenny området om målsättning.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

19. Introduktion till Din arbetsmarknad

I delmomentet introducerar Jenny området om arbetsmarknaden. Under kursmaterial finner du en övning om drömjobb.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

20. Strategi

I delmomentet berör Jenny strategier. Under kursmaterial finner du en övning om att rikta ditt jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

21. Hur kan du få veta hur arbetsmarknaden ser ut just där du bor?

I delmomentet berör Jenny hur du kan kartlägga din arbetsmarknad.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

22. Kompetensgapet

I delmomentet förklarar Jenny vad du kan göra för att hantera ett eventuellt kompetensgap i ditt jobbsökande. Under kursmaterial finner du en övning om att bli mer anställningsbar.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

23. Sammanfattning av arbetsmarknadsområdet

I delmomentet summerar Jenny området om arbetsmarknaden.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

24. Introduktion till Din personlighetsprofil

I delmomentet introducerar Jenny området om personlighetsprofiler.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

25. Personlighetstyper i färgform

I delmomentet går Jenny igenom DISC-modellen. Under kursmaterial finner du en övning om personlighetsprofiler.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

26. Personligheter kopplat till kommunikationsstilar

I delmomentet går Jenny igenom IDI, som handlar om kommunikationsstilar. Under kursmaterial finner du en övning om kommunikationsstilar.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

27. Din personlighetsprofil på en arbetsplats

I delmomentet visar Jenny hur din personlighetsprofil kan fungera och komma till sin rätt på en arbetsplats.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

28. Sammanfattning av personlighetsprofiler

I delmomentet summerar Jenny området om personlighetsprofiler.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

29. Introduktion till Hinder och strategi

I delmomentet introducerar Jenny området om hinder och strategier för att övervinna dessa.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

30. Att kartlägga hinder

I delmomentet berör Jenny hur hinder kan kartläggas. Under kursmaterial finner du en övning om att kartlägga hinder.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

31. Vilken strategi är lämplig?

I delmomentet berör Jenny hur hinder kan hanteras. Under kursmaterial finner du en övning om att hantera hinder.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

32. Resurser och möjligheter

I delmomentet går Jenny igenom resurser och möjligheter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

33. Prioritera och sammanfattning av resurser

I delmomentet visar Jenny hur du kan prioritera dina resurser. Under kursmaterial finner du en övning om att kartlägga vilka resurser som du behöver ha.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

34. Introduktion till Bekvämlighetszon och förändring

I delmomentet introducerar Jenny området om bekämlighetszoner och förändringsprocesser.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

35. Vad grundar sig vår rädsla i?

I delmomentet förklarar Jenny varför vi människor blir rädda.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

36. Förändringsprocessen

I delmomentet berör Jenny hur förändringsprocessen kan påverka människor. Under kursmaterial finner du en övning om förändringsprocessen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

37. Förändringsfaktorer

I delmomentet tar Jenny upp olika förändringsfaktorer.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

38. Bekvämlighetszon

I delmomentet förklarar Jenny vad en bekvämlighetszon är.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

39. Att utveckla sina zoner

I delmomentet förklarar Jenny hur du kan utveckla dina bekvämlighetszoner.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

40. Utvärdera zonfördelningen i ditt jobbsökande

I delmomentet går Jenny in på utvärdering av zonfördelningen. Under kursmaterial finner du en övning om bekvämlighetszoner och jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

41. Introduktion till Feedback och kommunikation

I delmomentet introducerar Jenny området om kommunikation och feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

42. Att ge feedback

I delmomentet går Jenny igenom hur feedback kan ges. Under kursmaterial finner du en övning om feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

43. Feedbackmodeller

I delmomentet går Jenny igenom feedbackmodeller.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

44. Vilken typ av feedback brukar du ge?

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över hur du brukar ge feedback. Under kursmaterial finner du en övning om feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

45. Att ta emot feedback

I delmomentet går Jenny igenom hur du kan bli bättre på att ta emot feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

46. Tips - Din inställning till feedback

I delmomentet berör Jenny personlig inställning till att ge och få feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

47. Hur är feedback kopplat mot jobbsökande?

I delmomentet visar Jenny på relevansen för feedback i ditt jobbsökande. Under kursmaterial finner du en övning om feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

48. Sammanfattning av kommunikation och feedback

I delmomentet summerar Jenny området om kommunikation och feedback.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

49. Introduktion till Motivation och drivkrafter

I delmomentet introducerar Jenny området om motivation och drivkrafter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

50. Motivation och behovshierarkin

I delmomentet tar Jenny upp motivation och behovshierarkin.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

51. Behovstrappan

I delmomentet går Jenny igenom stegen i behovstrappan.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

52. Tvåfaktormodellen

I delmomentet tar Jenny upp tvåfaktormodellen och dess koppling till trauma.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

53. Inre och yttre motivation

I delmomentet tar Jenny upp inre och yttre motivation. Under kursmaterial finner du en övning om hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

54. Jobbsökande och drivkrafter

I delmomentet går Jenny igenom drivkrafter och jobbsökande. Under kursmaterial finner du en övning om drivkrafter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

55. Din kompetensprofil och sammanfattning av motivationsområdet

I delmomentet summerar Jenny området om motivation och drivkrafter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

56. Introduktion till Beteenden, beslut och inställning

I delmomentet introducerar Jenny området om beteenden och beslutsfattande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

57. Rutiner och vanor

I delmomentet tar Jenny upp hur rutiner och vanor kan skapas. Under kursmaterial finner du en övning om vanor och rutiner.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

58. Vanor, rutiner och jobbsökande

I delmomentet förklarar Jenny hur du kan ha nytta av att skapa vanor och rutiner i ditt jobbsökande. Under kursmaterial finner du en övning om ovanor.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

59. Inställning

I delmomentet berör Jenny vikten av din inställning.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

60. Sammanfattning av beteendeområdet

I det avslutande delmomentet summerar Jenny området om beteenden och beslutsfattande samt kursen som helhet.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus 984 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt