Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden - Utbildning online

Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden - Utbildning online

Arbetsmarknad | 2 timmar och 11 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du rustar dig för framtidens arbetsmarknad med Karriärresan del 2. Få praktiska tips och strategier för att ta din karriär till nästa nivå. Börja redan idag!

Rusta för arbetsmarknaden är den andra delen av karriärresan och riktar sig till dig som vill nå ditt nästa steg i karriären och förvärva dig översiktliga kunskaper om arbetsmarknaden.

Utbildningen består av verktyg kopplade till dina ansökningshandlingar samt grundläggande kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Verktygen syftar till att öka din förmåga i att uttrycka dina kompetenser i ditt CV och personliga brev på ett sätt som leder till mer respons från arbetsgivare.

Relevanta nyckelord:Karriär, Karriärplanering, Personlig utveckling, Arbetsmarknaden, CV, Ansökningsbrev, Jobbsökning, Jobbintervju

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Att skapa ett CV
  • Att granska ditt CV
  • Det personliga brevet
  • Kreativa sätt att söka jobb
  • Grundläggande arbetsrätt
  • Facket och kollektivavtal
  • Din möjlighet till anställningsstöd
  • Stöd och ekonomiska ersättningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Karriärresan del 2

Utbildare Arvid Weiss presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

1. Introduktion till Att skapa ett CV

I delmomentet introducerar Arvid området om att skapa ett CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

2. Layout

I delmomentet går Arvid igenom CV-layout.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

3. Innehåll

I delmomentet går Arvid igenom CV-innehåll.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

4. Olika varianter av CV

I delmomentet går Arvid igenom olika varianter av CV. Under kursmaterial finner du en övning i att skapa en kompetensprofil och en målbeskrivning.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

5. Sammanfattning av CV-området

I delmomentet sammanfattar Arvid området om CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

6. Introduktion till Att granska ditt CV

I delmomentet introducerar Arvid området om att granska ditt CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

7. Hur granskar du ditt CV?

I delmomentet förklarar Arvid vad du bör tänka på när du granskar ditt CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

8. Vad ska du undvika i ditt CV?

I delmomentet ger Arvid råd kring vad du bör undvika att ha med i ditt CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

9. Ditt CV på Internet

I delmomentet tar Arvid upp vad du behöver vara medveten om när du lägger upp ditt CV på Internet.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

10. Att tänka på när du väljer dina referenserProva!

I delmomentet ger Arvid råd kring val av referenser.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

11. Sammanfattning av CV-området och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om att granska ditt CV. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

12. Introduktion till Det personliga brevet

I delmomentet introducerar Arvid området om det personliga brevet.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

13. Innehåll

I delmomentet tar Arvid upp exempel på vad det personliga brevet bör innehålla.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

14. Saker som du bör undvika i ditt personliga brev

I delmomentet ger Arvid exempel på vad du inte bör ha med i det personliga brevet.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

15. Sammanfattning av området om det personliga brevet och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om det personliga brevet. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

16. Introduktion till Kreativa sätt att söka jobb

I delmomentet introducerar Arvid området om att söka jobb på kreativa sätt.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

17. Hur har andra gjort?

I delmomentet lyfter Arvid fram exempel på hur andra människor har gått till väga vid jobbsökande.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

18. Sammanfattning av området om kreativt jobbsökande och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om kreativt jobbsökande. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

19. Introduktion till Grundläggande arbetsrätt

I delmomentet introducerar Arvid området om arbetsrätt.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

20. Arbetsmiljölagen

I delmomentet går Arvid igenom Arbetsmiljölagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

21. Arbetstidslagen

I delmomentet går Arvid igenom Arbetstidslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

22. Diskrimineringslagen

I delmomentet går Arvid igenom Diskrimineringslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

23. Förtroendemannalagen

I delmomentet går Arvid igenom Förtroendemannalagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

24. Föräldraledighetslagen

I delmomentet går Arvid igenom Föräldraledighetslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

25. LAS

I delmomentet går Arvid igenom LAS.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

26. Lagen om offentlig anställning

I delmomentet går Arvid igenom LOA.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

27. Medbestämmandelagen

I delmomentet går Arvid igenom MBL.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

28. Främjandelagen

I delmomentet går Arvid igenom Främjandelagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

29. Semesterlagen

I delmomentet går Arvid igenom Semesterlagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

30. Studieledighetslagen

I delmomentet går Arvid igenom Studieledighetslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

31. Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

I delmomentet förklarar Arvid hur du kan få rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

32. Sammanfattning av området om lagar och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om lagar. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

33. Introduktion till Facket och kollektivavtal

I delmomentet introducerar Arvid området om fackligt engagemang och kollektivavtal.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

34. Fördelar

I delmomentet tar Arvid upp fördelar med att vara med i facket.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

35. Reflektionsövning

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

36. Kollektivavtal

I delmomentet förklarar Arvid vad ett kollektivavtal kan innebära.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

37. Bra illustration att ha med sig

I delmomentet visar Arvid en illustration som du kan ha nytta av.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

38. Sammanfattning av området om fackligt engagemang och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om fackligt engagemang och kollektivavtal. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

39. Introduktion till Din möjlighet till anställningsstöd

I delmomentet introducerar Arvid området om anställningsstöd.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

40. Introduktionsjobb och Nystartsjobb

I delmomentet introducerar Arvid området om Introduktionsjobb och Nystartsjobb.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

41. Lönebidrag

I delmomentet går Arvid igenom lönebidrag.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

42. Yrkesintroduktion och extratjänst

I delmomentet går Arvid igenom yrkesintroduktion och extratjänst.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

43. Hur drar du nytta av att känna till dessa stöd

I delmomentet förklarar Arvid hur du kan ha nytta av de olika stöd som finns att tillgå.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

44. Starta eget-stöd

I delmomentet förklarar Arvid hur starta eget-stöd fungerar.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

45. Sammanfattning av området om anställningsstöd och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om anställningsstöd. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

46. Introduktion till Stöd och ekonomiska ersättningar

I delmomentet introducerar Arvid området om ekonomisk ersättning.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

47. A-kassa

I delmomentet förklarar Arvid hur A-kassa fungerar.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

48. Försäkringskassan

I delmomentet förklarar Arvid vilka stöd som finns genom Försäkringskassan.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

49. Trygghetsråd

I delmomentet tar Arvid upp trygghetsavtal och trygghetsråd.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

50. Facket

I delmomentet förklarar Arvid vad som gäller om du är med i facket.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

51. Sammanfattning av området om ekonomisk ersättning och övning

I det avslutande delmomentet sammanfattar Arvid området om ekonomisk ersättning samt kursen som helhet. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 11 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden 985 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt