Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring

Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring

Juridik | Kundvård och service | 48 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen fokuserar på hur medarbetare kan bidra till att göra företag lönsammare via sin hantering av kundklagomål. Stor vikt läggs vid den lagstiftning som gäller för bank, finans och försäkringsbolag där medarbetarna måste registrera kundklagomål.

Innehållet spänner över Eiopa, Solvens II och rent praktiskt internt dagligt arbete där medarbetarnas bemötande, policys och återkoppling till kund är det som gör skillnaden. Utbildningen passar både chefer och medarbetare som har kundkontakt.

Innehåll

  • Konsumentskydd - Lagar och regler
  • Finansinspektionen, Eiopa och Konsumenternas försäkringsbyrå
  • Mandat, rutiner och policys
  • Process och överklagningsinstanser
  • Klagomål som operativ risk
  • Dokumentationskrav
  • Input till förbättringsarbete
  • Effektivt bemötande
  • Effektiva rutiner och effektiv återkoppling
  • Avslag eller bevilja klagomål

Delmoment

0. Introduktion till kursen Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring

Utbildare Carina Moss presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

1. Konsumentskydd

Delmomentet behandlar råd och riktlinjer från Finansinspektionen.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

2. Interna regler och instruktionerProva!

Delmomentet går in på ledningens roll, strukturer kring klagomålsprocesser och betydelsen av tydliga mandat i organisationen.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

3. Operativ risk

Delmomentet visar sociala mediers inverkan på ett företags renommé och vilka operativa risker som finns.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

4. Bemötande och praktisk hantering

Delmomentet riktar in sig på och ger råd angående bemötandet av missnöjda kunder.

Utbildare: Carina Moss
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring 190 1 2100.0 Lägg i varukorg

Kontakt