Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE - Utbildning online

Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE - Utbildning online

Vård och omsorg | 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Gör din kliniska bedömning av hälsotillstånd enklare och mer effektiv med vår onlineutbildning. Börja lära dig idag!

Utbildningen Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE riktar sig främst till personal inom äldreomsorg. I utbildningen får du lära dig om en algoritm och modell som steg för steg hjälper dig att genomföra snabba och patientsäkra utvärderingar av patienters hälsotillstånd och vitalparametrar.

Relevanta nyckelord:ABCDE, Klinisk bedömning, Hälsotillstånd, Akutvård, Akutsjukvård, Diagnostik, Prioritering, Livräddning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • A - Luftväg
  • B - Andning
  • C - Cirkulation
  • D - Medvetandegrad
  • E - Exponering
  • Säkerställande av vitala parametrar
  • Helkroppsundersökning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bedömning vid första mötet inom vård och omsorg

Utbildare Eva Styrwoldt presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

1. A - Luftväg

I delmomentet går Eva igenom luftvägarnas funktioner och vad som kan bli problematiskt vid åldrande. Eva visar även hur du lägger en person i stabilt sidoläge.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

2. B - AndningProva!

I delmomentet tar Eva upp hur du bedömer andningen hos en person och vilka faktorer som påverkar andningsfrekvensen.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

3. C - Cirkulation

I delmomentet berör Eva cirkulation och vad du bör tänka på.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

4. D - Medvetandegrad

I delmomentet berör Eva hur du kan bedöma en persons medvetandegrad respektive orienteringsgrad.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

5. E - Exponering

I delmomentet tar Eva upp exponering, helkroppsundersökning och fallolyckor.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

6. Säkerställande av vitala parametrar

I delmomentet demonstrerar Eva säkerställande av vitala parametrar.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

7. Helkroppsundersökning

I delmomentet demonstrerar Eva hur du genomför en helkroppsundersökning.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Eva Styrwoldt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE 859 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt