Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter - Utbildning online

Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter - Utbildning online

Kommunikation | 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig effektiva strategier för att påverka politiker och myndigheter med vår utbildning online. Förbättra din kommunikation idag!

I den här utbildningen får du ta del av hur en beslutsprocess går till hos en myndighet eller politisk instans och vad du kan göra för att påverka resultatet. Utbildningen vägleder dig genom förberedelser, genomförande av intressentanalys, argumentation för din sak och bildande av allianser.

Du får även råd kring hur du skapar ett allmänintresse och yttre tryck för en fråga du vill bedriva samt rekommendationer kring kontakten med beslutsfattare och exempel på lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete.

Relevanta nyckelord:Kommunikation, Påverkan, Lobbying, Politik, Myndighetskontakt, Beslutsfattande, Debatt, Samhällsengagemang

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Goda möjligheter att påverka - om man gör rätt
  • Faktakunskap som grund
  • Att förstå och förutsäga beslutsprocessen
  • Att ge alternativa lösningar
  • Att skapa allianser
  • Att hitta allmänintresset i en fråga
  • Att skapa lokalt och regionalt intresse
  • Att ta emot hjälp men stå kvar i fronten
  • Att skapa ett yttre tryck
  • Exempel på lyckade och mindre lyckade påverkansinsatser

Delmoment

0. Introduktion till kursen Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

1. Grunder för påverkanProva!

I delmomentet beskriver utbildaren hur systemet fungerar.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

2. Så påverkar du

Delmomentet behandlar hur du går tillväga för att påverka ett beslut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

3. Exempel på påverkansprojekt

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av exempel på påverkansprojekt.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter 243 1 2595 Lägg i varukorg

Kontakt