Kommunikativt ledarskap - Utbildning online

Kommunikativt ledarskap - Utbildning online

Kommunikation | Ledarskap | 3 timmar och 12 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig effektiv kommunikation som ledare med vår utbildning online. Förbättra ditt ledarskap och öka din förmåga att leda och inspirera andra.

I den här utbildningen får ledare möjlighet att förbättra sin kommunikation genom kunskaper om feedback, coachande samtal, konflikthantering samt svåra, viktiga samtal. Utbildningen berör kommunikationssituationer, förhållningssätt, smidiga verktyg och kommunikationsmodeller.

I utbildningen får du lära dig att ta upp problem och framföra kritik på ett konstruktivt sätt, att hantera andras missnöje och kritik, att ge beröm, att genomföra coachande samtal och använda dig av frågeteknik, spegling och aktivt lyssnande. Du får även insikt i vad som orsaker konflikter och vilka förhållningssätt du kan välja att anta samt hur du kan medla och genomföra svåra samtal.

Relevanta nyckelord:Ledarskap, Kommunikation, Ledarskapsstil, Teamutveckling, Gruppdynamik, Konflikthantering, Motivation, Feedback

Publicerad: 2019-11-14

Innehåll

  • Feedback
  • Coachande kommunikation
  • Svåra, viktiga samtal
  • Konflikthantering
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ledarens kommunikativa verktygslåda

Utbildare Lotta Fogel presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

1. Introduktion till feedback

I delmomentet introducerar Lotta området feedback.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

2. Feedback del 1 - Viktiga delar i feedback och att tänka på i samband med feedback

I delmomentet går Lotta igenom feedback.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

3. Övning i feedback

I delmomentet får du genomföra en feedbackövning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

4. Feedback del 2 - Fokusera på beteenden istället för egenskaper

I delmomentet går Lotta igenom ytterligare aspekter kring feedback.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

5. Feedback del 3 - En modell för konstruktiv kritik

I delmomentet ger Lotta exempel på hur du kan framföra kritik på ett bra sätt.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

6. Feedback del 4 - Hantering av feedback och missnöje

I delmomentet ger Lotta tips på hur du kan hantera andras kritik och missnöje.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

7. Feedback del 5 - Förstärkning kontra korrigering

I delmomentet tar Lotta upp beröm.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

8. Övning i feedback

I delmomentet får du genomföra en feedbackövning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

9. Summering av feedback

I delmomentet summerar Lotta området feedback.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

10. Introduktion till coachande kommunikation

I delmomentet introducerar Lotta området coachande kommunikation.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

11. Samtal 1

I delmomentet får du lyssna på ett coachande samtal.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

12. Tre huvudverktyg i coachande samtal

I delmomentet tar Lotta upp några huvudverktyg i coachande samtal.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

13. Varför coachning?

I delmomentet förklarar Lotta varför vi bör ge coachning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

14. Aktivt lyssnande

I delmomentet förklarar Lotta vad aktivt lyssnande innebär.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

15. GROW och uppföljande frågorProva!

I delmomentet tar Lotta upp GROW och uppföljande frågor.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

16. Coacha enligt NÖHRD

I delmomentet förklarar Lotta hur du kan coacha enligt NÖHRD.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

17. Några fallgropar för coachande dialog

I delmomentet tar Lotta upp fallgropar för coachande dialog och delar med sig av en övningsuppgift.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

18. 3 sätt att samtala

I delmomentet går Lotta igenom några olika sätt att samtala.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

19. När passar coachning och när passar det inte?

I delmomentet förklarar Lotta när det är lämpligt och olämpligt med coachning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

20. Summering av coachande kommunikation

I delmomentet summerar Lotta området coachande kommunikation.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

21. Introduktion till svåra, viktiga samtal

I delmomentet introducerar Lotta området svåra, viktiga samtal.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

22. Samtalsmodell

I delmomentet går Lotta igenom en samtalsmodell.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

23. Samtal 2

I delmomentet får du lyssna på ett svårt, viktigt samtal.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

24. Reflektion och övning

I delmomentet får du genomföra en övning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

25. Introduktion till konflikthantering

I delmomentet introducerar Lotta området konflikthantering.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

26. Några orsaker till konflikter

I delmomentet berör Lotta orsaker till konflikter.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

27. Isberget och ABC-modellen

I delmomentet tar Lotta upp isberget och ABC-modellen.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

28. SCARF

I delmomentet går Lotta igenom SCARF.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

29. Övning i konflikthantering

I delmomentet får du genomföra en övning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

30. Förhållningssätt

I delmomentet tar Lotta upp olika förhållningssätt.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

31. Konfliktbeteenden

I delmomentet går Lotta igenom olika konfliktbeteenden.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

32. Undfallande, aggressivt eller assertivt beteende

I delmomentet tar Lotta upp undfallande, aggressivt och assertivt beteende.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

33. Övning i förhållningssätt

I delmomentet får du genomföra en övning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

34. Konflikt i grupp och konflikt mellan individer

I delmomentet tar Lotta upp konflikter i grupp och konflikter mellan individer.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

35. Fem steg för att lösa konflikter

I delmomentet ger Lotta exempel på konfliktlösning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

36. Övning i konflikthantering

I delmomentet får du genomföra en övning.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

37. Skapa trygga team

I delmomentet tar Lotta upp förebyggande arbete och skapande av trygga team.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

38. Konflikträdsla

I delmomentet berör Lotta konflikträdsla.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

39. Summering av konflikthantering och kursen

I det avslutande delmomentet summerar Lotta området konflikthantering och kursen.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kommunikativt ledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kommunikativt ledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kommunikativt ledarskap 751 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt