Kompetensutveckling i omställningssituationer - Utbildning online

Kompetensutveckling i omställningssituationer - Utbildning online

Arbetsmarknad | 1 timme och 49 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de viktigaste verktygen för att hantera och växa i en omställningssituation. Förbättra din kompetens och karriär med vår online utbildning.

Utbildningen Kompetensutveckling i omställningssituationer förbättrar dina förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom insikt om och utveckling av inre kvaliteter och förståelse för yttre faktorers påverkan kan du göra dig själv till en starkt meriterad kandidat. När du förstår vad social kompetens och emotionell intelligens innebär kommer du kunna praktisera det i interagerande med andra människor. Du får även lära dig hur du förbereder dig inför en anställningsintervju.

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende
  • Att identifiera rädslor
  • Att sätta upp och genomföra mål
  • Kroppsspråkets betydelse i kommunikationen
  • Utveckla social kompetens och emotionell intelligens
  • Konkreta verktyg för CV, personligt brev och intervjuförberedelser

Delmoment

0. Introduktion till kursen Kompetensutveckling i omställningssituationer

Utbildare Susanne Fredriksson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

1. Din egen utveckling - självkänsla och självförtroende

I det här delmomentet går Susanne Fredriksson igenom skillnaden mellan självkänsla och självförtroende.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

2. Din egen utveckling - identifiera dina rädslor

Susanne Fredriksson berättar i det här delmomentet om de sex vanligaste rädslorna enligt Napoleon Hill.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

3. Din egen utveckling - se helheten

Susanne Fredriksson går in på naturens påverkan på självkänslan och den inre harmonin. Hon tar även upp hur fysisk aktivitet motarbetar rädslor.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

4. Din egen utveckling - målorientering

Det här delmomentet fokuserar på förmågan att sätta upp och genomföra mål samt vilka egenskaper mål behöver ha.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

5. Ditt förhållningssätt till andra - kommunikation och kroppsspråkProva!

I det här delmomentet går Susanne Fredriksson in på kroppsspråkets betydelse i kommunikationen.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

6. Ditt förhållningssätt till andra - utveckla social kompetens och emotionell intelligens

Susanne Fredriksson tar i det här delmomentet upp vilka egenskaper som hör till social kompetens och emotionell intelligens. Hon behandlar även yttre faktorer som kan påverka intrycket du gör i en intervjusituation.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

7. Konkreta verktyg - ditt CV

I delmomentet ger utbildaren råd angående att skriva CV och personligt brev samt användande av referenser.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

8. Konkreta verktyg - förberedelser inför arbetsintervju

Susanne Fredriksson går igenom vad du bör tänka på inför en arbetsintervju.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildaren kursen.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kompetensutveckling i omställningssituationer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kompetensutveckling i omställningssituationer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kompetensutveckling i omställningssituationer 214 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt