Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs - Utbildning online

Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs - Utbildning online

Personlig utveckling | Skola och pedagogik | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig tekniker för att förbättra ditt minne med en online utbildning Konsten att minnas. Förbättra ditt minne och upptäck en enklare väg till framgång idag.

Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs är oumbärlig för alla som arbetar med utbildning och inlärning, för vad är meningen med att lära ut om dina elever inte minns något? Utbildningen är även mycket användbar för dig som vill förstå hur minnet hos barn och äldre personer fungerar.

I den här utbildningen får du veta hur minnet fungerar, hur vi lär oss så att det sitter, varför vi glömmer och vad vi tror att vi minns.

Fortsätt gärna med Konsten att minnas - i praktiken.

Relevanta nyckelord:Minnesteknik, Inlärning, Kognitiv psykologi, Kreativt tänkande, Koncentration, Kreativ problemlösning, Visualisering, Mnemoteknik

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-10

Innehåll

 • Dina tidigaste minnen
 • Hjärnforskningen om minnet när vi är små
 • Mannen som inte kunde skapa nya minnen
 • Hur ser ett minne ut i hjärnan?
 • Korttidsminnet och långtidsminnen
 • Konsten att ta bort minnen
 • Implicita, semantiska och episodiska minnen
 • Dina minnen väcks med el och signalsubstanser
 • Glömska kan vara ett tecken på intelligens
 • Är mitt barndomsminne verkligen mitt eget minne?
 • Minnet blir inte alltid sämre med hög ålder
 • Inlärningskurvan
 • Därför kan ett digitalt minne inte ersätta ditt eget minne
 • Multitasking skapar teflonminne
 • Konsten att skärpa minnen med hjälp av flow

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs

Utbildare Johan Rapp presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

1. Stridsplanet

I delmomentet berättar Johan om ett barndomsminne och går in på hur minnen bildas.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

2. Vad är ett minne?

I delmomentet förklarar Johan vad ett minne egentligen är.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

3. Ta bort minnen

I delmomentet tar Johan upp hur du kan ta bort minnen.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

4. Olika typer av minnenProva!

I delmomentet går Johan igenom olika typer av minnen.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

5. Hjärnceller och nätverk

I delmomentet förklarar Johan hur det fungerar på cellnivå i hjärnan när minnen bildas.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

6. Det fina med att glömma

I delmomentet tar Johan upp vilka fördelar som finns med att glömma vissa minnen.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

7. Glömskekurvan

I delmomentet går Johan igenom hur glömskekurvan fungerar.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

8. Så långt tillbaka minns du

I delmomentet förklarar Johan hur långt tillbaka det är möjligt att minnas.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

9. Inlärningskurvan

I delmomentet fungerar Johan hur inlärningskurvan fungerar.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

10. Att störa minnet

I delmomentet berör Johan fokus vid inlärning.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

11. Flow

I det avslutande delmomentet berör Johan flow. Fortsätt gärna med utbildningen Konsten att minnas - i praktiken.

Utbildare: Johan Rapp
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konsten att minnas - Teoretisk grundkurs 961 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt