Köprätt - tillämpning av köplagen - Utbildning online

Köprätt - tillämpning av köplagen - Utbildning online

Ekonomi | Juridik | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en djupare förståelse för Köprätten och dess tillämpning med vår utbildning online. Lär dig allt du behöver veta om köplagen och börja idag.

Utbildningen Köprätt handlar om hur köplagen tillämpas vid affärer mellan företag. Utbildningen berör vad som avses med befintligt skick, vad som gäller vid felaktig vara, försenad leverans eller om köparen inte betalar i tid, samt stoppningsrätt och betalningsvillkor.

Relevanta nyckelord:Affärsjuridik, Avtalsrätt, Köplagen, Konsumenträtt, Reklamationshantering, Produktansvar, Köpavtal, Kreditavtal

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Allmänt om köprätt
  • Inköpsrutiner
  • Köplagen
  • Felaktig vara
  • Befintligt skick
  • Försenad leverans
  • Om köparen inte betalar i tid
  • Stoppningsrätt
  • Betalningsvillkor
  • Andra relaterade lagar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Köprätt

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. Allmänt om köprätt

I delmomentet går Benny igenom köprätt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Inköpsrutiner

I delmomentet tar Benny upp inköpsrutiner.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. Köplagen

I delmomentet går Benny igenom köplagen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. Felaktig vara

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller om en vara är felaktig.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

5. Befintligt skickProva!

I delmomentet klargör Benny vad som avses med befintligt skick.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

6. Försenad leverans och om köparen inte betalar i tid

I delmomentet förklarar Benny vilka konsekvenserna blir om leveransen är försenad och om köparen inte betalar i tid.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

7. Stoppningsrätt

I delmomentet går Benny igenom stoppningsrätt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

8. Betalningsvillkor

I delmomentet tar Benny upp betalningsvillkor.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

9. Övriga lagar

I delmomentet går Benny igenom ytterligare lagar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Köprätt - tillämpning av köplagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Köprätt - tillämpning av köplagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Köprätt - tillämpning av köplagen 891 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt