Kundbemötande - Utbildning online

Kundbemötande - Utbildning online

Service | 2 timmar och 6 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina kunskaper i Kundbemötande med vår praktiska och effektiva online utbildning. Börja lära dig idag.

Kundbemötande riktar sig till dig som vill förstå och beröra kunden för att ge bättre service, lära dig klagomålshantering och hur du kan erbjuda merförsäljning som gynnar kunden. Genom medvetenhet om kroppsspråk, ökad förståelse för kundens förväntningar och kommunikation anpassad för olika personlighetstyper kan du enkelt förbättra ditt kundbemötande. Du får råd i hur du tar in och analyserar kundens behov eller problem och hur du presenterar en lösning på ett trovärdigt sätt. Du får lära dig både hur du hjälper en missnöjd kund att bli nöjd och hur du hjälper en nöjd kund att komplettera sitt köp på ett sätt som tillgodoser kundens behov.

Till varje delmoment finns övningsuppgifter att ta del av, för att du ska kunna tillämpa dina nya kunskaper i din verksamhet.

Relevanta nyckelord:Kundservice, Säljteknik, Retorik, Kommunikation, Empati, Kundenkät, Mersäljning, Kundnöjdhet

Publicerad: 2015-01-13

Innehåll

  • Det personliga mötet och samtalet med kunden
  • Kunders behov och förväntningar på bemötande
  • Säljares och servicepersoners beteenden och kommunikation
  • Vad förmedlar ditt kroppsspråk och din attityd?
  • Att läsa av och bemöta olika personlighetstyper
  • Presentera förslag
  • Att hantera kritik, missnöje och starka känslor
  • Erbjud merförsäljning som tillgodoser kundens behov

Delmoment

0. Introduktion till grundkursen i kundbemötande

Utbildare Jan Kronkvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

1. Varför lämnar kunden?

I det här delmomentet går Jan Kronkvist in på förståelse och kundbemötande.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

2. Första intrycket är avgörande - Del 1

I delmomentet ger Jan Kronkvist dig råd inför mötet med kunden.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

3. Första intrycket är avgörande - Del 2

I det här delmomentet fokuserar utbildaren på kundens bedömning av din service.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

4. Led samtalet framåt - Del 1

Utbildaren förklarar hur du går tillväga för att föra processen framåt för att hjälpa kunden.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

5. Led samtalet framåt - Del 2

Utbildaren förklarar vad aktivt lyssnande innebär inom service.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

6. Presentera förslagProva!

I delmomentet fokuserar Jan Kronkvist på hur du gör för att presentera förslag för kunden på ett trovärdigt och övertygande sätt.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

7. Olika personligheter

I det här delmomentet tar utbildaren upp vikten av att läsa av och bemöta kunden utifrån vilken personlighetstyp kunden är.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

8. Hantera upprörda kunder och kritik

I delmomentet lär Jan Kronkvist ut hur du kan hantera kritik och missnöje hos dina kunder.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

9. Merförsäljning

Jan Kronkvist visar i det här delmomentet hur du kan hjälpa kunden att bli mer nöjd med sitt köp.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

10. Sätt kunden som nr 1

Utbildare Jan Kronkvist summerar kursen.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kundbemötande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kundbemötande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kundbemötande 223 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt