Lågaffektivt bemötande - Utbildning online

Lågaffektivt bemötande - Utbildning online

LSS | Vård och omsorg | 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få verktygen du behöver för att hantera stressiga situationer med vår onlineutbildning i lågaffektivt bemötande.

I den här utbildningen får du som arbetar inom LSS- eller SoL-verksamhet och möter brukare med intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering lära dig om lågaffektivt bemötande. Utbildningen ger dig värdefulla råd i hur du kan använda kroppen som ett verktyg för att sänka brukarens stressnivåer, förhindra att konflikter eskalerar och minska utmanande beteenden. Du får lära dig hur utmanande beteenden kan ta sig uttryck och vilka bakomliggande orsaker det grundar sig i samt hur du kan stärka brukarens trygghet, självkontroll, tillit och självförtroende.

Relevanta nyckelord:Konflikthantering, Uppmuntran, Säkerhet, Respekt, Gränssättning, Positivt förstärkande, Självkontroll, Flexibilitet

Uppdaterad/Granskad: 2022-09-20

Innehåll

  • Centrala begrepp
  • Definition av utmanande beteende
  • Orsaker till utmanande beteende
  • Exempel på eskalerande konflikt
  • Att arbeta med kroppen som verktyg
  • Verktyg och strategier för att minska stress, konflikter och utmanande beteenden
  • Bemötande vid intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering
  • Att skapa trygghet och självkontroll som stärker brukarens tillit och självförtroende

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lågaffektivt bemötande

Utbildare Dana Hagström presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

1. Bakgrund, teoretisk utgångspunkt och begreppsförklaring

I delmomentet förklarar Dana syftet med lågaffektivt bemötande och går igenom centrala begrepp.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

2. Ett tydliggörande exempel

I delmomentet visar Dana ett videoklipp och förklarar hur konflikten eskalerar.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

3. Vad är ett utmanande beteende?

I delmomentet förklarar Dana närmare hur utmanande beteenden kan ta sig uttryck och vad det grundar sig i.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

4. Lågaffektivt bemötande - Kroppen som verktyg

I delmomentet går Dana igenom hur du som personal kan hjälpa brukare att minska stressnivåer, konflikter och utmanande beteenden.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

5. Lågaffektivt bemötande - Andra verktyg och strategier Prova!

I delmomentet ger Dana fler exempel på verktyg och strategier för att bemöta en person i affekt.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

6. Lågaffektivt bemötande - Skapa möjligheter för självkontroll och trygghet

I delmomentet tar Dana upp hur du får brukaren att känna sig trygg.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lågaffektivt bemötande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lågaffektivt bemötande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lågaffektivt bemötande 507 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt