Lager och logistik - Fördjupningskurs - Utbildning online

Lager och logistik - Fördjupningskurs - Utbildning online

Ekonomi | Produktion och logistik | 54 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Lager och Logistik med vår fördjupningskurs online. Lär dig allt om logistik och lagerhantering idag.

I den här utbildningen får du fördjupande kunskaper om lager och logistik, med fokus på inköp, produktion, distribution, lager och transporter. I utbildningen får du lära dig att beräkna nyckeltal för lagrets omsättningshastighet och genomloppstid, att beräkna kostnader för hemtagning och kapitalbindning samt att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten. Vidare berörs optimerade lagernivåer och differentierade servicenivåer.

Utbildningen är en fortsättning på Lager och logistik - Grundkurs.

Relevanta nyckelord:Logistik, Lagerhantering, Distribution, Transport, Materialplanering, Lagereffektivisering, Orderhantering, Supply Chain Management

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Lagrets omsättningshastighet och genomloppstid
  • Kostnader för hemtagning och kapitalbindning
  • Ekonomisk orderkvantitet
  • Lagrets roll i supply chain
  • Optimerade lagernivåer
  • Differentierade servicenivåer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lager och logistik - Fördjupningskurs

Utbildare Roger Stokkedal presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. Lagrets omsättningshastighet och genomloppstid

I delmomentet förklarar Roger hur du beräknar nyckeltalen för lagrets omsättningshastighet och genomloppstid.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. Kostnader för hemtagning och kapitalbindningProva!

I delmomentet förklarar Roger hur du kan beräkna kostnader för hemtagning och kapitalbindning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Ekonomisk orderkvantitet

I delmomentet går Roger igenom hur du beräknar den ekonomiska orderkvantiteten.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

4. Lagrets roll i supply chain

I delmomentet förklarar Roger lagrets roll i supply chain.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

5. Optimerade lagernivåer

I delmomentet går Roger in på optimerade lagernivåer.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

6. Differentierade servicenivåer

I delmomentet tar Roger upp differentierade servicenivåer.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

7. Differentierade servicenivåer - Tillvägagångssätt

I delmomentet förklarar Roger tillvägagångssätt för att åstadkomma differentierade servicenivåer.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lager och logistik - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lager och logistik - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lager och logistik - Fördjupningskurs 709 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt