Lager och logistik - Grundkurs - Utbildning online

Lager och logistik - Grundkurs - Utbildning online

Ekonomi | Produktion och logistik | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Lager och Logistik med vår grundkurs online. Lär dig allt om logistik och lagerhantering idag

I den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om lager och logistik, med fokus på inköp, produktion och distribution. I utbildningen berörs logistikens betydelse för företagets lönsamhet och hur du kan effektivisera distributionen. Vidare behandlas inköpets inverkan på Supply Chain Management.

Fortsätt gärna med utbildningen Lager och logistik - Fördjupningskurs.

Relevanta nyckelord:Logistik, Lagerhantering, Distribution, Transport, Materialplanering, Orderhantering, Supply Chain Management, Inventering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad innebär logistik?
  • Supply Chain Management
  • Logistikens betydelse för lönsamheten
  • Lagertyper
  • Distribution och effektivisering
  • Material- och produktionsstyrning
  • Nettobehovsberäkning och MRP
  • Inköpets roll i och inverkan på försörjningskedjan
  • Inköpsfunktionens betydelse för den totala lönsamheten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lager och logistik - Grundkurs

Utbildare Roger Stokkedal presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens pdf.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Vad är logistik?

I delmomentet förklarar Roger vad logistik innebär.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Supply Chain Management

I delmomentet går Roger in på försörjningskedjan.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Logistikens betydelse för lönsamhetenProva!

I delmomentet förklarar Roger logistikens betydelse för lönsamheten.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Olika lagertyper

I delmomentet tar Roger upp olika lagertyper.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Distribution

I delmomentet berör Roger området distribution.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Effektivisering av distributionen

I delmomentet berättar Roger hur distributionen kan effektiviseras.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Material- och produktionsstyrning

I delmomentet tar Roger upp material- och produktionsstyrning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Nettobehovsberäkning och MRP

I delmomentet behandlar Roger nettobehovsberäkning och MRP.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Inköpets roll i och inverkan på försörjningskedjan

I delmomentet förklarar Roger inköpets roll i och inverkan på försörjningskedjan.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. Inköpsfunktionens betydelse för den totala lönsamheten

I delmomentet förklarar Roger inköpsfunktionens betydelse för den totala lönsamheten.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lager och logistik - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lager och logistik - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lager och logistik - Grundkurs 708 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt