Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Ekonomi | Lager och logistik | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen får du fördjupa dig i lagerstyrning. Utbildningen behandlar prognoser av efterfrågan, konsekvenser av att använda uppskattningar, anskaffningsstrategier, servicenivåer, m.m.

Utbildningen är en fortsättning på Lagerstyrning - Grundkurs.

Innehåll

 • Bestämning av framtida efterfrågan
 • Glidande medelvärde och Exponentiell utjämning
 • Prognosfel
 • Prognoskvalitet och servicenivå
 • Ledtidskvalitet och servicenivå
 • Leveransprecision och servicenivå
 • Anskaffningsstrategier
 • Konsekvenser av att använda uppskattningar
 • Antal dagar för bestämning
 • Kostnader vid val av orderkvantitet
 • Ekonomisk orderkvantitet - Wilsons formel
 • Sambandet mellan dagmetoden och ekonomisk orderkvantitet
 • Beställningspunktssystem
 • Kostnader för gardering mot osäkerhet
 • Bestämma antal dagars säkerhetslager
 • Servicenivåer och säkerhetslager
 • Olika servicenivådefinitioner
 • Uttagsfrekvens påverkar efterfrågevariationerna
 • Differentiering av säkerhetslager
 • Differentiera servicenivåer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Utbildare Roger Stokkedal presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

1. Bestämning av framtida efterfrågan

I delmomentet förklarar Roger hur du avgör framtida efterfrågan.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

2. Glidande medelvärde och Exponentiell utjämning

I delmomentet går Roger igenom glidande medelvärde och exponentiell utjämning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

3. Prognosfel

I delmomentet tar Roger upp prognosfel.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

4. Prognoskvalitet och servicenivå

I delmomentet berör Roger prognoskvalitet och servicenivå.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

5. Ledtidskvalitet och servicenivå

I delmomentet berör Roger ledtidskvalitet och servicenivå.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

6. Leveransprecision och servicenivå

I delmomentet berör Roger leveransprecision och servicenivå.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

7. Anskaffningsstrategier

I delmomentet går Roger igenom anskaffningsstrategier.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

8. Konsekvenser av att använda uppskattningar

I delmomentet går Roger igenom konsekvenser av att använda uppskattningar.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

9. Antal dagar för bestämning

I delmomentet tar Roger upp antal dagar för bestämning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

10. Kostnader vid val av orderkvantitet

I delmomentet tar Roger upp kostnader vid val av orderkvantitet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

11. Ekonomisk orderkvantitet - Wilsons formel

I delmomentet förklarar Roger Wilsons formel.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

12. Sambandet mellan dagmetoden och ekonomisk orderkvantitet

I delmomentet förklarar Roger sambandet mellan dagmetoden och ekonomisk orderkvantitet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

13. Beställningspunktssystem

I delmomentet går Roger igenom beställningspunktssystem.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

14. Kostnader för gardering mot osäkerhetProva!

I delmomentet tar Roger upp kostnader för gardering mot osäkerhet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

15. Konsekvenser av att använda uppskattningar

I delmomentet berör Roger konsekvenser av att använda uppskattningar.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

16. Bestämma antal dagars säkerhetslager

I delmomentet förklarar Roger hur du bestämmer antal dagars säkerhetslager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

17. Servicenivåer och säkerhetslager

I delmomentet går Roger igenom servicenivåer och säkerhetslager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

18. Olika servicenivådefinitioner

I delmomentet tar Roger upp servicenivådefinitioner.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

19. Uttagsfrekvens påverkar efterfrågevariationerna

I delmomentet förklarar Roger hur uttagsfrekvens påverkan efterfrågan.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

20. Differentiering av säkerhetslager

I delmomentet går Peter igenom differentiering av säkerhetslager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

21. Differentiera servicenivåer

I delmomentet tar Roger upp hur du differentierar servicenivåer.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

22. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lagerstyrning - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lagerstyrning - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lagerstyrning - Fördjupningskurs 750 1 2700.0 Lägg i varukorg

Kontakt