Ledarskap i skolan och i klassrummet - Utbildning online

Ledarskap i skolan och i klassrummet - Utbildning online

Skola och pedagogik | 2 timmar och 22 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig att leda eleverna till framgång och utveckling genom att skapa en positiv lärandemiljö. Bli en inspiration för dina elever med vår onlinekurs i ledarskap i skolan och i klassrummet.

Som lärare är ditt ledarskap i klassrummet en förutsättning för elevernas inlärning. I den här utbildningen får du en tydlig genomgång av ledarskapets nycklar och förutsättningar. Utbildningen belyser hur du kan utveckla dina styrkor som ledare för att lyckas både med individer och klasser. Du får många praktiska råd samt konkreta exempel och verktyg.

Utbildningen ger dig förståelse för dig själv som ledare, hur du kan leda utifrån dina styrkor, hur du kan vägleda den enskilda eleven samt hur du kan leda grupper och skapa en gruppkänsla. Utbildningen passar all skolpersonal, från förskoleklass till universitet.

Relevanta nyckelord:Pedagogiskt ledarskap, Elevinflytande, Bedömning, Samverkan, Feedback, Kommunikation, Konflikthantering, Gruppdynamik

Publicerad: 2018-04-21

Innehåll

  • Ledarskapets nycklar
  • Relationskapital - hur det kan användas i praktiken
  • Proaktivt värderingsstyrt ledarskap
  • Praktiska råd kring kroppsspråkets betydelse
  • Skapa arenor i klassrummet - hur de används och fördelar
  • Konflikthantering
  • För- och nackdelar med olika ledarstilar
  • Sätta ramar för lektionen och skapa egen dagordning
  • Att leda grupper mot mål
  • Förståelse för gruppers utveckling och hur skolpersonal kan arbeta med grupper

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ledarskap i skolan och i klassrummet

Utbildare Stefan Hertz presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

1. Vad är en skola och vad gör du där?

I delmomentet lyfter Stefan frågeställningar kring skolans och skolpersonalens funktioner och betydelser.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

2. IsbergetProva!

I delmomentet förklarar Stefan vad som finns ovanför och under ytan i skolan.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

3. Hämmande faktorer

I delmomentet belyser Stefan faktorer som har en hämmande effekt.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

4. Elevgruppen

I delmomentet tar Stefan upp roller och gruppens fyra ansikten i klassrummet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

5. Grupprocessen

I delmomentet fördjupar Stefan vad som pågår under ytan i gruppen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

6. Relationskapital

I delmomentet går Stefan in på relationskompetens och tillit och hur det påverkar undervisningen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

7. Två huvudgrupper av elever i klassen

I delmomentet lyfter Stefan fram två huvudgrupper av elever i klassrummet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

8. Ansvar

I delmomentet berör Stefan hur en ansvarsfull ledare inspirerar ansvar hos sin omgivning.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

9. Konflikthantering

I delmomentet behandlar Stefan konflikthantering.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

10. Giraffspråket

I delmomentet förklarar Stefan hur giraffspråket minskar konflikter.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

11. Normer och värderingar

I delmomentet berör Stefan normer och värderingar i klassrummet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

12. Klassrummet - en lärandearena

I delmomentet går Stefan in på hur du skapar en lärandearena i klassrummet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

13. Olika elevtyper i klassrummet

I delmomentet tar Stefan upp de olika elevtyper som du kan möta i klassrummet och hur de kan bidra till normer och värderingar.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

14. Förväntansdokument

I delmomentet berättar Stefan hur du kan arbeta med förväntansdokument.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

15. Gula boken

I delmomentet ger Stefan exempel på hur du kan arbeta med gula boken för att förändra beteenden.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarskap i skolan och i klassrummet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarskap i skolan och i klassrummet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarskap i skolan och i klassrummet 627 1 1940 Lägg i varukorg

Kontakt