Lönehantering 2 - Utbildning online

Lönehantering 2 - Utbildning online

Ekonomi | 2 timmar och 18 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Ta din kunskap inom lönehantering till nästa nivå med vår online utbildning.

Utbildningen Lönehantering 2 ger dig fördjupande kunskaper inom lön och arbetsrätt. Du får lära dig att beräkna timlön, månadslön, sjuklön och föräldraledighet. Vidare berörs semesterberäkning, retroaktiv löneberäkning samt skattefria och skattepliktiga förmåner.

Utbildningen vänder sig till ekonomikonsulter, ekonomiassistenter och företagare som behöver utöka sina kunskaper inom löneområdet.

Relevanta nyckelord:Avancerad löneadministration, Sjuklön, Arbetstid, Frånvarohantering, Lönepolicy, Bonus, Förmåner, Skatt

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Underlag och information som behövs inför löneberedning
 • Anställningsformer och anställningsavtal
 • Beräkning av timlön och månadslön
 • Skatt och olika skatteberäkningar
 • Arbetstid, avtalstid, övertid, mertid och OB
 • Sjuklöneberäkningar från dag 1-14 + från dag 15 och framåt
 • Semester med semesterlön, semesterdaglön, semesterersättning, m.m.
 • Betalda och obetalda semesterdagar
 • Semestergrundande och ej semestergrundande frånvaro
 • Skattefria och skattepliktiga förmåner
 • Tjänsteresor inrikes och utrikes, traktamenten och kostavdrag
 • Arbetsgivardeklarationen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lönehantering 2

Utbildare Marianne Maupoix-Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

1. Semesterberäkning vid olika sysselsättningsgradProva!

I delmomentet förklarar Marianne hur du beräknar semesterlön, semestertillägg och semesteravdrag vid olika sysselsättningsgrad.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

2. Semesterberäkning vid intermittent deltid

I delmomentet går Marianne in på beräkning av semester vid intermittent deltid.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

3. Semesterberäkning enligt sammalöneregeln eller procentregeln

I delmomentet visar Marianne beräkning av semester enligt sammalöneregeln eller procentregeln.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

4. Semesterberäkning vid sammanfallande semester

I delmomentet tar Marianne upp beräkning vid sammanfallande semester.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

5. Semesterdaglön, semestertillägg och semesterersättning

I delmomentet förklarar Marianne begreppen semesterdaglön, semestertillägg och semesterersättning.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

6. Semesterberäkning enligt lag eller kollektivavtal

I delmomentet förklarar Marianne semesterberäkning enligt lag eller kollektivavtal.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

7. Startlön och slutlön

I delmomentet går Marianne in på hur du beräknar startlön och slutlön.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

8. Retroaktiv lön

I delmomentet tar Marianne upp beräkningar kring retroaktiv lön.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

9. Frånvaroavdrag enligt lag eller kollektivavtal

I delmomentet berör Marianne frånvaroavdrag enligt lag eller kollektivavtal.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

10. Sjukavdrag dag 15 och framåt med eller utan kollektivavtal

I delmomentet går Marianne igenom vad som gäller vid sjukavdrag från dag 15 och framåt beroende på om du har kollektivavtal eller inte.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

11. Föräldraledighet

I delmomentet förklarar Marianne vad som gäller vid föräldraledighet.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

12. Tjänsteresa utrikes

I delmomentet tar Marianne upp tjänsteresor utrikes.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

13. Utmätning

I delmomentet förklarar Marianne vad arbetsgivaren ska göra när Kronofogden har beslutat om utmätning.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

14. Arbetsgivarintyg

I delmomentet visar Marianne hur arbetsgivaren skriver arbetsgivarintyg.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lönehantering 2 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lönehantering 2 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lönehantering 2 691 1 1940 Lägg i varukorg

Kontakt