Lönsamhetsutveckling - Grundkurs

Lönsamhetsutveckling - Grundkurs

Affärsutveckling | Ekonomi | 29 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen får du lära dig hur du skapar lönsamhet i ett företag genom grundpelarna intäkter, kostnader, tillgångar och finansiering.

Innehåll

  • Lönsamhetsutveckling
  • Intäkter
  • Kostnader
  • Tillgångar
  • Finansiering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Så skapar du lönsamhet - Grundkurs i lönsamhetsutveckling

Utbildare Björn Lindstrand presenterar kursens innehåll och upplägg samt de fyra grundpelarna för lönsamhet. Under extramaterial finner du utbildarens pdf.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. IntäkterProva!

I delmomentet tar Björn upp intäkter.

Utbildare: Björn Lindstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. Kostnader

I delmomentet berör Björn kostnader.

Utbildare: Björn Lindstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. Tillgångar del 1

I delmomentet går Björn igenom tillgångar.

Utbildare: Björn Lindstrand
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Tillgångar del 2

I delmomentet behandlar Björn ytterligare aspekter kring tillgångar.

Utbildare: Björn Lindstrand
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

5. Finansiering

I delmomentet går Björn in på finansiering.

Utbildare: Björn Lindstrand
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Björn Lindstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lönsamhetsutveckling - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lönsamhetsutveckling - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lönsamhetsutveckling - Grundkurs 707 1 1395.0 Lägg i varukorg

Kontakt