LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor - Utbildning online

LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor - Utbildning online

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad | 2 timmar och 12 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din kompetens inom offentlig sektor genom LOU utbildning online. Läs vår artikel för att ta nästa steg i din karriär.

LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor riktar sig till köpare inom offentlig verksamhet, som önskar sätta sig in i leverantörernas perspektiv kring offentlig upphandling. Utbildningen visar på vikten av bättre förståelse mellan parterna såsom tydligare dialoger för att få insikt i varandras förutsättningar och kunna generera de avtal som båda parter eftersträvar.

Relevanta nyckelord:Anbudsförfarande, Upphandling, Offentlig upphandling, Lagar och regler, Juridik, Kontraktsskrivning, Konkurrens, Leverantörsval

Uppdaterad/Granskad 2022-10-06

Innehåll

 • Att skapa dialog
 • Vem ska du föra dialog med?
 • Vem är kund?
 • Vad ska ni prata om?
 • Mötesformat och mötets resultat
 • Vad ska du lyfta fram i texten?
 • Dags att lämna anbud
 • Rätt ledning, organisation, arbetsprocess och budskap
 • Tidsbrist
 • Att vinna anbudet
 • Att förlora anbudet
 • Uppgifter och övningar

Delmoment

1. Introduktion till kursen LOU - Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Utbildare Magnus Josephson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

2. Uppgift 1 Att skapa dialog

I delmomentet delar Magnus med sig av den första uppgiften.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

3. Svar på uppgift 1

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 1.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

4. Uppgift 2 Vem ska du ha dialog med?Prova!

I delmomentet delar Magnus med sig av den andra uppgiften.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

5. Svar på uppgift 2

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 2.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

6. Uppgift 3 Vem är kund?

I delmomentet delar Magnus med sig av den tredje uppgiften.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

7. Svar på uppgift 3 del 1

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 3.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

8. Svar på uppgift 3 del 2

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 3.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

9. Uppgift 4 Vad ska ni prata om?

I delmomentet delar Magnus med sig av den fjärde uppgiften.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

10. Svar på uppgift 4

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 4.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

11. Uppgift 5 Mötesformat och mötets resultat

I delmomentet delar Magnus med sig av den femte uppgiften.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

12. Svar på uppgift 5

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 5.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

13. Uppgift 6 Vad ska du lyfta fram i texten?

I delmomentet delar Magnus med sig av den sjätte uppgiften.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

14. Svar på uppgift 6

I delmomentet förklarar Magnus svaret på uppgift 6.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

15. Summering av dialog

I delmomentet summerar Magnus området om dialog mellan leverantörer och köpare.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

16. Dags att lämna anbud - Rätt ledning

I delmomentet tar Magnus upp vad du behöver ta ställning till när det är dags att lämna anbud.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

17. Svar på Dags att lämna anbud - Rätt ledning

I delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

18. Rätt organisation för anbudet

I delmomentet delar Magnus med sig av en reflektionsfråga kring anbud.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

19. Svar på Rätt organisation för anbudet och Tidsbrist

I delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment. Han går även in på tidsbrist när det gäller anbud.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

20. Svar på Tidsbrist

I delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

21. Rätt arbetsprocess för att skriva anbud

I delmomentet berör Magnus arbetsprocessen kring anbud.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

22. Svar på Rätt arbetsprocess för att skriva anbud

I delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

23. Rätt budskap i anbudet

I delmomentet går Magnus in på rätt budskap i anbudet.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

24. Svar på Rätt budskap i anbudet

I delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

25. Ni vinner!

I delmomentet tar Magnus upp scenariot att du vinner anbudet.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

26. Svar på Ni vinner!

I delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

27. Ni vinner inte

I delmomentet tar Magnus upp scenariot att du inte vinner anbudet.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

28. Svar på Ni vinner inte och Summering av kursen

I det avslutande delmomentet förklarar Magnus svaret på föregående delmoment och summerar kursen.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor 655 1 2910 Lägg i varukorg

Kontakt