LOU - Grundkurs

LOU - Grundkurs

LOU - Grundkurs

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik | 2 timmar och 42 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Magnus Josephsons efterfrågade LOU - Grundkurs är Sveriges mest spridda utbildning om offentlig upphandling och en kvalitetsstämpel i varje CV.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och ger anbudsansvarig hjälp med att formulera rätt budskap i förfrågningsunderlaget. Den som säljer kommer i utbildningen att lära sig att utveckla effektivare säljprocesser och den som är försäljningschef får lära sig att förbättra strategierna för hur och till vem företaget bör sälja. Utbildningen belyser även hur ett framgångsrikt bidteam arbetar och ger VD råd kring hur säljorganisationen kan stärkas.

I denna streamade version får du samma klassiska utbildning med fördelen att du kan repetera innehållet i samband med nästa upphandling. Utbildningen innehåller övningar att utföra individuellt eller i grupp så att du omgående kan omsätta nya kunskaper i din verksamhet. Det finns även en fördjupningskurs för dig som vill lära dig mer.

Innehåll

  • Vad innebär LOU?
  • Leverantörens rättigheter
  • Offentlig sektor som kund
  • Att kartlägga kunder
  • Hur går en offentlig upphandling till?
  • De fem grundläggande principerna vid offentlig upphandling
  • De olika upphandlingsformerna
  • Överprövning

Delmoment

0. Introduktion till LOU - Grundkurs

Utbildare Magnus Josephson presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar vad framgångsrika företag har gemensamt.

Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

1. Starta på rätt sätt

I det här delmomentet ger Magnus exempel på vanliga uppfattningar om hur det är att arbeta med offentlig upphandling och bemöter dessa genom rådgivning. Du får även ta dig an några frågeställningar.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

2. Block 1-1 Vad måste en leverantör veta om sina rättigheter?

I det här delmomentet förklarar Magnus syftet med att LOU finns och hur du har nytta av det.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

3. Block 1-2 Vad måste en leverantör veta om sina rättigheter?

I delmomentet förklarar Magnus tre av de fem grundläggande principerna vid offentlig upphandling.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

4. Block 1-3 Vad måste en leverantör veta om sina rättigheter?Prova!

I delmomentet förklarar Magnus den fjärde grundläggande principen vid offentlig upphandling.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

5. Block 1-4 Vad måste en leverantör veta om sina rättigheter?

I delmomentet förklarar Magnus den femte grundläggande principen vid offentlig upphandling och summerar blocket.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

6. Block 2-1 Offentlig sektor som kund

Magnus förklarar hur du kartlägger lämpliga kunder och påvisar för- och nackdelar med offentlig sektor.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

7. Block 2-2 Offentlig sektor som kund

I delmomentet fördjupar Magnus analysen av lämpliga kunder och går igenom vilka beslutsfattare som deltar vid offentlig upphandling.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

8. Block 3-1 Så går en upphandling till

Magnus förklarar hur en upphandling går till steg för steg och vilka upphandlingsformer som finns.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

9. Block 3-2 Så går en upphandling till

Magnus fortsätter att förklara de olika upphandlingsformerna.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

10. Block 4-1 Överprövning

I det avslutande delmomentet förklarar Magnus när, hur och varför du ska göra överprövning och summerar kursen.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 27 minuter (Utbildningens totala längd: 162 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LOU - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LOU - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LOU - Grundkurs 224 1 2700.0 Lägg i varukorg

Kontakt