Marknadsföring - Kommunikationsplan - Utbildning online

Marknadsföring - Kommunikationsplan - Utbildning online

Sälj och marknad | 29 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på marknadsföring med vår utbildning online. Lär dig de bästa strategierna och metoderna för att få framgång.

Hur får du någon ordning på vad som ska göras med marknadskommunikationen? I vilken ordning ska du sortera dina tankar och dina att göra-listor? Den här utbildningen visar hur du skapar en konkret kommunikationsplan, en guide som du sedan kan använda i många sammanhang som kräver en genomtänkt projektplan som gör att du får kontroll och kan nå de mål som du har satt upp.

Relevanta nyckelord:Målgruppsanalys, Budskap, Kanaler, Budget, Tidplan, Uppföljning, Varumärkesidentitet, Kreativitet

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Del 1 - Inledning
 • Bakgrund
 • Sammanfattning
 • Nulägesbeskrivning
 • Avgränsningar
 • Del 2 - Syfte, strategi och mål
 • Del 3 - Målgrupper
 • Del 4 - Budskap
 • Del 5 - Kanalval
 • Del 6 - Ansvarsfördelning
 • Del 7 - Tid och aktivitet
 • Del 8 - Budget

Delmoment

0. Introduktion till kursen Marknadsföring - Kommunikationsplan

Utbildare Gunilla Bergh presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. Inledning

I delmomentet fokuserar Gunilla på det inledande kapitlet i din kommunikationsplan.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. Syfte, strategi och målProva!

I delmomentet får du lära dig om de pusselbitar som driver projektet framåt.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. Målgrupper

I delmomentet får du lära dig mer om hur du beskriver målgrupper så att det blir vägledande i din projektplan.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Budskap

I delmomentet får du lära dig mer om hur du hittar rätt budskap för att kunna nå dina mål.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

5. Kanalval

I delmomentet får du lära dig mer om hur du ska hitta de bästa kanalerna för att nå dina målgrupper.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

6. Ansvarsfördelning

I delmomentet får du lära dig en riktigt smart modell för att tydliggöra ansvarsfördelningen i ditt projekt.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

7. Tid- och aktivitetsplan

I delmomentet får du en smart mall på hur en tid- och aktivitetsplan kan se ut.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

8. Budget

I delmomentet får du en smart mall på hur en tid- och aktivitetsplan kan se ut.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Marknadsföring - Kommunikationsplan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Marknadsföring - Kommunikationsplan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Marknadsföring - Kommunikationsplan 1075 1 2155 Lägg i varukorg

Kontakt