Mental träning för arbetssökande - Utbildning online

Mental träning för arbetssökande - Utbildning online

Arbetsmarknad | Kommunikation | Personlig utveckling | 7 timmar och 36 minuter

Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig tekniker för att hantera stress och förbättra ditt mentala välbefinnande med vår gratis online utbildning.

Mental träning för arbetssökande är en utbildning för dig som vill öka din mentala styrka för att prestera mer effektivt och uppnå de resultat du önskar. Utbildningen guidar dig genom utveckling av självbild och självförtroende, målsättning, motivation och attityd med hjälp av etablerad metodik inom idrottspsykologi och försäljning.

Genom utbildningen får du tillgång till skriftliga övningar och ljudspår med praktiska träningsprogram i muskulära och mentala avslappningstekniker, självförtroendeträning och målprogrammering, baserat på Lars-Eric Uneståhls metodik, som använts framgångsrikt av elitidrottare, företagsledare och över 3 miljoner privatpersoner i Sverige.

Ljudspår och skrivövningar finns tillgängliga i de olika delmomenten och behöver inte införskaffas på annat sätt.

Relevanta nyckelord:Motivation, Självförtroende, Stresshantering, Fokus, Målstyrning, Positivt tänkande, Visualisering, Mentala övningar

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

 • Vad är mental träning?
 • Muskulär avslappning
 • Mental avslappning
 • Att stärka självbilden
 • Visualisering och tekniker
 • Att stärka positiva känslor och sinnestillstånd
 • Jagstyrketräning
 • Förbättrad attityd och motivation
 • Att skapa och uppfylla målbilder
 • Tekniker för målprogrammering
 • Uppföljning av mental träning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Mental träning för arbetssökandeProva!

Utbildare Marie Algotsson Skogh presenterar kursens innehåll och upplägg. 
Skrivövningar och ljudspår med utbildaren samt Lars-Eric Uneståhl finns tillgänliga i de olika delmomenten och behöver inte införskaffas på annat sätt.


Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

1. Block 1 - Uppstart av Mental träning

I delmomentet går Marie igenom kraften i våra tankar och förklarar hur synapserna fungerar. Du får även tillgång till flera mentala skrivövningar.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

2. Block 1 - Förklaring till träningsprogrammet

Marie förklarar hur övningarna med ljudspåren går till. Dessa finns tillgänliga i kommande delmoment och behöver inte införskaffas på annat sätt.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

3. Block 2 - Muskulär avslappning del 1

Marie introducerar en övning i muskulär avslappning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

4. Block 2 - Muskulär avslappning del 2

I delmomentet visar Marie en övning i att nå dit man vill och en andningsövning. Hon går även igenom vikten av att sänka sin grundspänning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

5. Block 2 - Muskulär avslappningsträning 1

Muskulär avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 29 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

6. Block 2 - Muskulär avslappningsträning 2

Muskulär avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

7. Block 3 - Mental avslappning del 1

Marie introducerar en övning i mental avslappning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

8. Block 3 - Mental avslappning del 2

Marie visar en övning i att övervinna hinder och en i att skapa tankekraft. Hon förklarar även innebörden av det mentala rummet.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

9. Block 3 - Mental avslappningsträning 1

Mental avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

10. Block 3 - Mental avslappningsträning 2

Mental avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

11. Block 4 - Självbild del 1

Marie introducerar en övning i att bli mer positivt inställd till sig själv.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

12. Block 4 - Självbild del 2

Marie går igenom de olika delarna inom självbild och förklarar begreppet inlärd hjälplöshet. Hon visar även övningar i att känna förtroende för sig själv och att reflektera över sig själv i situationer med andra människor.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

13. Block 4 - Självförtroendeträning

Självförtroendeträning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

14. Block 5 - Visualisering del 1

Marie ger en introduktion till visualiseringstekniker.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

15. Block 5 - Visualisering del 2

Marie visar en visualiseringsövning och förklarar begreppen affirmation, suggestion och ankare.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

16. Block 5 - Självförtroendeträning

Självförtroendeträning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

17. Block 6 - Känslor och sinnestillstånd del 1

Marie ger en introduktion till jagstyrketräning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

18. Block 6 - Känslor och sinnestillstånd del 2

Marie visar övningar i kraftfull prestation och att ändra sitt sinnestillstånd. Hon förklarar även begreppen metakänslor och känslans intelligens.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

19. Block 6 - Jagstyrketräning

Jagstyrketräning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

20. Block 7 - Attityd del 1

Marie ger en introduktion till delmomentet om attityd.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

21. Block 7 - Attityd del 2

Marie går igenom övningar i positivt och negativt laddade synsätt och att gå från problem till lösning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

22. Block 7 - Jagstyrketräning

Jagstyrketräning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

23. Block 8 - Mål och målbild del 1

Marie ger en introduktion till delmomentet om mål och målbild.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

24. Block 8 - Mål och målbild del 2

Marie visar övningar i att prioritera mål och att sätta framtidsmål. Hon förklarar även lösningsorienterat tänkande och hur man skapar målbilder.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

25. Block 8 - Målprogrammeringsträning

Målprogrammeringsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

26. Block 9 - Målprogrammering del 1

Marie introducerar delmomentet om målprogrammering.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

27. Block 9 - Målprogrammering del 2

Marie visar övningar i att få kroppen att följa målbilden och värdet i att uppnå sitt mål.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

28. Block 9 - Målprogrammeringsträning

Målprogrammeringsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

29. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

I det avslutande blocket summerar Marie kursen och delar med sig av mentala styrketips. Du får även möjlighet att gå igenom dina mål med den mentala träningen och Marie rekommenderar att du genomför träningen igen.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

30. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Muskulär avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 29 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

31. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Muskulär avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

32. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Mental avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

33. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Mental avslappningsövning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

34. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Självförtroendeträning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

35. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Jagstyrketräning med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

36. Block 10 - Uppföljning av den mentala träningen

Målprogrammering med Lars-Eric Uneståhl.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 7 timmar och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Mental träning för arbetssökande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Mental träning för arbetssökande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Mental träning för arbetssökande 248 1 2805 Lägg i varukorg

Kontakt