Motiverande samtal vid förändringsarbete - Utbildning online

Motiverande samtal vid förändringsarbete - Utbildning online

HR och personal | Kommunikation | Vård och omsorg | 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en proffs på att genomföra effektiva och motiverande samtal under förändringsarbete med vår online-utbildning.

Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till förändring. Utbildningen berör vikten av ett respektfullt förhållningssätt inför människors individuella bakgrund, upplevelser och känslor som förändringar kan framkalla och ger råd kring samtalstekniker som kan verka motivationsstärkande.

Utbildningen passar chefer och medarbetare inom olika branscher som vill motivera till förändringsprocesser och är särskilt lämplig för vård- och omsorgspersonal som bistår människor vid missbruksproblematik. Vårdpersonal rekommenderas även att genomföra utbildningen Beroendelära - Grundkurs, där motiverande samtal är en av flera verksamma behandlingsmetoder.

Publicerad: 2017-05-01

Innehåll

  • Motivationens betydelse vid förändringsprocesser
  • Individuella drivkrafter
  • Faktorer som avgör motivationens styrka
  • Att öka motivationen
  • Att formulera mål enligt SMART-modellen
  • Motivationssamtal, förhållningssätt och samtalsteknik
  • Empati och att respektera känslor inför förändring
  • Förändringsstadier

Delmoment

0. Introduktion till kursen Motiverande samtal vid förändringsarbete

Utbildare Jonas Gustavsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

1. Vad är motivation?

I delmomentet förklarar Jonas innebörden av motivation.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

2. Motivationens styrka och hur vi ökar denProva!

I delmomentet går Jonas in på vilka faktorer som avgör motivationens styrka och hur motivationen till förändring kan stärkas.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

3. Smarta mål

I delmomentet visar Jonas hur du skapar mål enligt SMART-modellen.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

4. Motiverande samtal del 1

I delmomentet förklarar Jonas hur förändringsstadierna kan se ut.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

5. Motiverande samtal del 2

I delmomentet förklarar Jonas förhållningssätt och samtalsteknik vid motiverande samtal.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Motiverande samtal vid förändringsarbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Motiverande samtal vid förändringsarbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Motiverande samtal vid förändringsarbete 506 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt