Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen - Utbildning online

Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen - Utbildning online

Offentlig sektor | 29 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen med vår utbildning online. Få en grundläggande förståelse för detta viktiga område redan idag.

Utbildningen ger en djupare genomgång av hur en kommun fungerar och vilka uppgifter som kommunen ansvarar för, bland annat den politiska styrningen i form av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt myndighetsutövning, lojalitetsplikt kontra yttrandefrihet samt mutor, visselblåsning och GDPR.

Relevanta nyckelord: Kommunal självstyrelse, Lokalpolitik, Demokrati, Kommunala beslut, Beslutsprocesser, Offentlig förvaltning, Politisk styrning, Myndighetsutövning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder
  • Myndighetsutövning
  • Yttrandefrihet och lojalitetsplikt
  • Jäv, bisysslor, mutor, visselblåsning och GDPR

Delmoment

0. Introduktion till kursen Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnderProva!

I delmomentet går Jan igenom hur kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder fungerar.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. Yttrandefrihet och lojalitetsplikt

I delmomentet tar Jan upp yttrandefrihet och lojalitetsplikt.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. Jäv, bisysslor, mutor, visselblåsning och GDPR

I delmomentet berör Jan jäv, bisysslor, mutor, visselblåsning och GDPR.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Summering av kursen och tips

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Johnny Gylling.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen 782 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt