Offentlig verksamhet - Så fungerar EU - Utbildning online

Offentlig verksamhet - Så fungerar EU - Utbildning online

Offentlig sektor | 1 timme och 3 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om EU:s politiska styrning och myndighetsutövning med vår utbildning online. Få en djup förståelse för EU:s roll i världen redan idag

Utbildningen beskriver hur och varför EU bildades, vilket arbete och beslutsfattande som bedrivs inom EU, vilka länder som är medlemmar och hur Sveriges möjligheter att påverka ser ut.

Relevanta nyckelord: EU:s institutioner, EU:s politik, EU:s beslutsfattande, EU:s medlemsländer, EU:s lagar och regler, EU:s inre marknad, EU:s utrikespolitik, EU:s utvecklingssamarbete

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Varför finns EU?
 • Vilka bildade EU?
 • Hur har antalet medlemsländer utvecklats?
 • Så här har områdena som EU samarbetar kring utvecklats
 • Den Monetära Unionen bildas
 • Har några länder lämnat EU?
 • Kommer Turkiet bli medlem av EU?
 • Hur stor är EU:s budget?
 • Är EU:s administrationskostnader för höga?
 • Har EU eller kommer EU få beskattningsrätt?
 • Samarbetet inom EU omfattar mer än 8 områden - vilka?
 • Vilka EU-instanser är de viktigaste?
 • Vad innebär det att vara EU:s ordförandeland?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Offentlig verksamhet - Så fungerar EU

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

1. EU:s bakgrund - Händelser

I delmomentet berättar Jan om bakgrunden till att EU bildades.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

2. EU:s bakgrund - Medlemmar

I delmomentet berör Jan EU:s medlemsländer och vilka som var med från början.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

3. Så fattar EU beslutProva!

I delmomentet förklarar Jan hur det går till att fatta beslut inom EU.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

4. Så fattar EU beslut - EU-parlament

I delmomentet tar Jan upp hur EU-parlamentet fungerar.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

5. Så här ser EU:s organisation ut

I delmomentet förklarar Jan hur EU:s organisation fungerar.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

6. Rådet och Parlamentet beslutar gemensamt

I delmomentet förklarar Jan hur Rådet och Parlamentet går tillväga för att fatta gemensamma beslut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

7. Hur påverkas Sverige av EU?

I delmomentet berör Jan hur Sverige påverkas av EU.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

8. Övriga delar av EU

I delmomentet tar Jan upp ytterligare delar inom EU.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

9. Diskussionsområden

I delmomentet lyfter Jan diskussionsområden inom EU.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

10. Summering av kursen och tips

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Så fungerar EU och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Så fungerar EU måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Så fungerar EU 946 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt