Organisation och styrning - Utbildning online

Organisation och styrning - Utbildning online

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 9 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig effektiva tekniker för att organisera och styra din vardag med denna onlinekurs i organisation och styrning. Få mer tid och mindre stress i din vardag.

Förbättringsarbete inleds ofta med att hämta tillbaka förlorad mark... Om vi kan undvika att tappa kan förbättringarna utgå från en högre nivå och därmed når vi längre. Utbildningen Organisation och styrning reder ut begreppen kring roller och funktioner, påvisar hur vi kan tillvarata kompetenser och skapa delaktighet samt ger exempel på viktiga områden att hålla koll på för att säkerställa att det dagliga arbetet främjar organisationens syfte.

Relevanta nyckelord: Ledarskap, Beslutsfattande, Organisationsstruktur, Styrmodeller, Verksamhetsstyrning, Förändringsarbete, Effektivitet, Strategisk planering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Olika perspektiv på förbättringsarbetet
 • Strategisk målstyrning
 • KPI:er
 • Visualisering
 • Produktion som en pulsåder
 • Daglig styrning
 • Styrkort
 • Organisationsutveckling
 • Interna kunder
 • Exempel på roller
 • Enpunktslektioner

Delmoment

0. Introduktion till kursen Organisation och styrning

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. I extramaterialet finner du utbildarens PowerPoints.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

1. Olika perspektiv

I delmomentet berör Ronny konkurrensfaktorer och olika perspektiv på resursfördelning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

2. Strategisk målstyrning

I delmomentet förklarar Ronny strategisk målstyrning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

3. Exempel blomkruksfabriken del 1

I delmomentet går Ronny igenom exemplet med blomkruksfabrikens strategiska mål.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

4. Exempel blomkruksfabriken del 2

I delmomentet fortsätter Ronny gå igenom exemplet med blomkruksfabriken.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

5. Förluster - potentialer

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan ta förlusterna till hjälp för att se potential.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

6. Exempel på visualisering

I delmomentet går Ronny igenom ett exempel på visualisering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

7. KPI:er

I delmomentet tar Ronny upp KPI:er.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

8. Visualisering av fabrikstavla

I delmomentet visar Ronny en visualisering av en fabrikstavla.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

9. Produktion i centrum del 1

I delmomentet förklarar Ronny begreppet produktion i centrum.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

10. Produktion i centrum del 2

I delmomentet fortsätter Ronny med begreppet produktion i centrum.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

11. Begreppet daglig styrning

I delmomentet berör Ronny det kortare perspektivet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

12. Åtgärder och arbetsgång vid daglig styrning

I delmomentet tar Ronny upp tänkbara åtgärder vid daglig styrning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

13. Dagliga rutiner och styrkortProva!

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan använda styrkort.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

14. Enpunktslektioner

I delmomentet förklarar Ronny vad enpunktslektioner är.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

15. Utveckling av organisationen

I delmomentet berör Ronny hur organisationen kan fortsätta att utvecklas.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Organisation och styrning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Organisation och styrning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Organisation och styrning 558 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt