Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister - Utbildning online

Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister - Utbildning online

Juridik | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för Penningtvättslagen med vår onlineutbildning, speciellt designad för advokater och jurister. Påbörja din resa redan idag.

I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger advokatbyråer att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt. Ett särskilt fokus ligger på de undantag som gäller för advokater och biträdande jurister.

Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som advokatbyrån behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav.

Beträffande advokater har det kommit ny lagstiftning (prop 2018/29:125) om tillsyn och ingripanden mot advokater vid penningtvätt, och advokatsamfundet kom den 3 oktober 2019 med en ny vägledning som inte tillfogats i denna utbildning än.

Relevanta nyckelord: Penningtvätt, Terrorfinansiering, Advokatetik, Professionell tystnadsplikt, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll

Innehåll

  • Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Särregler för advokater och biträdande jurister
  • Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
  • Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
  • Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
  • Konsekvenser vid lagbrott

Delmoment

1. Introduktion till kursen Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister

Utbildare Claes Rainer presenterar kursens innehåll och upplägg samt ger en övergripande beskrivning av lagen om penningtvätt och dess tillämpning på advokatbyråer.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

2. Penningtvättslagens syfte och omfattning

I delmomentet redogör Claes för penningtvättslagens syfte och omfattning.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

3. Finansiering av terrorism

I delmomentet redogör Claes för lagstiftningen mot finansiering av terrorism.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

4. Tillämpningsområde

I delmomentet går Claes igenom vilka som omfattas av lagstiftningen om penningtvätt.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

5. RiskbedömningProva!

I delmomentet lämnar Claes en redogörelse för de särskilda krav som ställs på advokatbyråer att bedöma klienternas riskprofil och vidta åtgärder utifrån detta.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

6. Interna rutiner

I delmomentet tar Claes upp vilka interna rutiner som en advokatbyrå behöver införa för att kunna upptäcka och vidta åtgärder mot penningtvätt.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

7. Intern kontroll

I delmomentet berör Claes de krav som ställs på en advokatbyrås organisation för att kunna utöva intern kontroll.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

8. Riskklassificering

I delmomentet behandlar Claes hur en advokatbyrå gör för att få information om klienter och deras verksamhet och hur olika risker i klienternas verksamhet bedöms.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

9. Uppgiftsskyldighet

I delmomentet ger Claes en beskrivning av de undantag som gäller för advokatbyråer avseende skyldigheten att lämna uppgifter till myndigheter om klienter och deras verksamhet.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

10. Rapportering

I delmomentet behandlar Claes skyldigheten att rapportera.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

11. Tillsyn och ingripanden

I delmomentet klargör Claes roller vid tillsyn och ingripanden.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

12. Lagen om straff för penningtvättsbrott

I delmomentet förklarar Claes ändringar som skett i lagstiftningen.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen, särregleringen för advokatbyråer avseende penningtvättslagen samt den fortsatta utredningen som pågår. Under extramaterial finner du utbildarens pdf.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister 599 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt