Penningtvättslagen - Grundkurs - Utbildning online

Penningtvättslagen - Grundkurs - Utbildning online

Juridik | 1 timme och 17 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag.

I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt.

Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl.

Relevanta nyckelord: Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner

Uppdaterad/Granskad: 2023-09-05

Innehåll

  • Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
  • Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
  • Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
  • Konsekvenser vid lagbrott

Delmoment

1. Introduktion till kursen Penningtvättslagen - Grundkurs

Utbildare Claes Rainer presenterar kursens innehåll och upplägg samt ger en övergripande beskrivning av lagen om penningtvätt.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

2. Penningtvättslagens syfte och omfattning

I delmomentet redogör Claes för penningtvättslagens syfte och omfattning.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

3. Finansiering av terrorism

I delmomentet redogör Claes för lagstiftningen mot finansiering av terrorism.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

4. Riskbedömning

I delmomentet ger Claes en beskrivning av vilket arbete som en verksamhetsutövare måste utföra för att bedöma vilka risker som finns med dess kunder och deras verksamheter.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

5. Rutiner

I delmomentet tar Claes upp vilka rutiner som måste finnas på plats avseende kontroll av anställda, intern organisation och ansvariga för att lagstiftningen följs.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

6. UtbildningProva!

I delmomentet berör Claes de krav som ställs på att utbilda personalen om lagens regler och vilka skyldigheter som finns för att se till att så kallade visselblåsare inte straffas.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

7. Kundkännedom

I delmomentet ger Claes en beskrivning av de åtgärder som måste vidtas för att informera sig om kundernas identitet, bakgrund och affärstransaktioner.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

8. Riskklassificering

I delmomentet går Claes in på vilka bedömningar som måste göras av de risker som kan vara förknippade med kundernas verksamheter, geografiska spridning och andra aspekter.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

9. Övervakning

I delmomentet berör Claes verksamhetsutövarens skyldighet att övervaka sina kunder samt deras transaktioner och verksamheter.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

10. Rapportering

I delmomentet behandlar Claes verksamhetsutövarens skyldighet att rapportera misstänkt verksamhet.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

11. Tillsyn och ingripanden

I delmomentet klargör Claes roller vid tillsyn och ingripanden.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

12. Lagen om straff för penningtvättsbrott

I delmomentet förklarar Claes ändringar som skett i lagstiftningen.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du utbildarens pdf.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Penningtvättslagen - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Penningtvättslagen - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Penningtvättslagen - Grundkurs 600 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt