Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk

Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk

Bemötande | Säkerhet | 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig om taktiskt säkerhetstänk avseende miljö, situation och person. Utbildningen tar upp riskbedömning och identifiering av problemområden, hur du går tillväga för att skapa kontroll samt metoder för att undvika, avvärja och hantera angrepp.

Utbildningen riktar sig till såväl säkerhetspersonal som medarbetare inom vård och skola och andra som kan tänkas hamna i hotfulla situationer.

Innehåll

  • Taktiskt säkerhetstänk avseende miljö, situation och person
  • Att bedöma risker och hotbilder
  • Att hantera människor i starka känslotillstånd
  • Att hantera situationer som är eller kan bli farliga
  • Att agera rättssäkert, rationellt och med hög säkerhet för alla inblandade
  • Tankeprocesser och hur vi använder dem till vår fördel

Delmoment

0. Introduktion till kursen Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänkProva!

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

1. Miljö

I delmomentet förklarar Erik hur du gör en taktisk risk- och hotbedömning i miljön omkring dig.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

2. Situation

I delmomentet tar Erik upp vad du behöver tänka på avseende situation.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

3. Person

I delmomentet lyfter Erik fram vad du behöver tänka på när du befinner dig nära en person som är eller kan bli farlig.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

4. Taktiska principer

I det avslutande delmomentet går Erik igenom taktiska principer.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk 466 1 1700.0 Lägg i varukorg

Kontakt