Projektledning - Fördjupningskurs

Projektledning - Fördjupningskurs

Projektledning - Fördjupningskurs

Ledarskap | Projekt | 1 timme och 21 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Det här är en äldre version av Mongaras Projektledning - Fördjupningskurs. Ta gärna del av den nya versionen. Den här utbildningen kommer att fasas ut.

Innehåll

 • Arbetsmetodikens utveckling och utmaningar
 • Grundläggande begrepp inom agilt ledarskap
 • Agila arbetsmetoder
 • Grunderna inom projektarbete
 • Projektledarrollen
 • Att hantera projektpersonal
 • Roller, ansvar och befogenheter
 • Mål, syfte och metod
 • Nytta och värdeskapande
 • Planering och förankring
 • Workshopledning
 • Riskhantering och löpande projektdrift
 • Att fylla på energin i projektet
 • Att driva processer och kvalitetssäkra leveranser
 • Projektgrupp, styrgrupp, referensgrupp
 • Intressentanalys

Delmoment

0. Introduktion till kursen Projektledning - Fördjupningskurs

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

1. Utveckling och utmaningar

I delmomentet går Liselotte igenom projektarbetsformen, arbetsmetodik samt grundläggande begrepp.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

2. Grunder inom projektarbete

I delmomentet förklarar Liselotte grunderna inom projektarbete.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

3. AnsvarsfördelningProva!

I delmomentet går Liselotte igenom roller, ansvar och befogenheter.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

4. Planeringsprocesser och förankring del 1

I delmomentet förklarar Liselotte hur planering och förankring går till.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

5. Planeringsprocesser och förankring del 2

I delmomentet fortsätter Liselotte att förklara planering och förankring.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

6. Workshopledning i planeringsprocessen

I delmomentet delar Liselotte med sig av tips inför att anordna workshops.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

7. Löpande projektdrift

I delmomentet förklarar Liselotte hur du följer upp projektdriften och hanterar risker samt vilka underlag som du behöver för att fatta löpande beslut.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

8. Projektledarskapet ur ett agilt perspektiv

I delmomentet visar Liselotte hur du skapar förutsättningar för ett agilt ledarskap och hur du säkerställer engagemang genom hela projektprocessen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

9. Projektledarens uppgift

I delmomentet klargör Liselotte vad som ingår i projektledarens uppgifter.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

10. Praktikfall hämtade ur verkligheten

I delmomentet ger Liselotte exempel på vad som är gemensamt för projekt i olika branscher och delar med sig av användbara tips.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

11. Praktiska råd

I det avslutande delmomentet delar Liselotte med sig av praktiska råd.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Projektledning - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Projektledning - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Projektledning - Fördjupningskurs 521 1 2300.0 Lägg i varukorg

Kontakt