Projektledning - Grundkurs

Projektledning - Grundkurs

Projektledning - Grundkurs

Ledarskap | Projekt | 1 timme och 54 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig att utveckla ditt projektledarskap. Utbildaren ger dig handfasta råd från sin långa erfarenhet som projektledare och visar hur du på ett effektivt sätt arbetar med planering och utvärdering. Du får även lära dig hur du går tillväga för att förutse och hantera risker som projektet kan medföra och hur du fördelar roller och ansvar i projektgruppen.

Fortsätt gärna med Projektledning - Fördjupningskurs.

Innehåll

  • Projektets arbetsmetoder
  • Projektdefinitionen
  • Effektiv fördelning av ansvar och befogenheter
  • Att göra en projektplanering
  • Att arbeta med fortlöpande utvärdering
  • Att analysera och hantera risker
  • Att leda och stötta projektgruppen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Projektledning - grundkurs

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

1. Projektet som arbetsform och metodik - definition och beskrivning

I det här delmomentet förklarar utbildaren hur man definierar ett projekt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

2. Effektiv projektorganisation - roller, ansvar och befogenheter

I delmomentet förklarar utbildaren hur en projektorganisation vanligtvis är uppbyggd.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

3. Projektplanering och utvärdering

I delmomentet får du lära dig hur du effektivt skapar en projektplan samt vilken nytta du har av utvärdering.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

4. Riskhantering och riskanalyserProva!

I delmomentet får du lära dig att analysera vilka risker som ett projekt kan medföra och hur du kan gå tillväga för att hantera dessa.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

5. Projektledarskapet

I delmomentet får du lära dig hur du som projektledare leder och stöttar din projektgrupp.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

6. Praktiska tips

I det avslutande delmomentet ger utbildaren dig några konkreta tips att ta med dig.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 54 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Projektledning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Projektledning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Projektledning - Grundkurs 197 1 2300.0 Lägg i varukorg

Kontakt