Psykosocial arbetsmiljö - Utbildning online

Psykosocial arbetsmiljö - Utbildning online

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig mer om vikten av en hälsosam psykosocial arbetsmiljö och hur du kan främja den med vår utbildning online. Förbättra din arbetsplats idag!

En god arbetsmiljö är något vi alla eftersträvar och vill vara delaktiga i. Hur vi får det handlar om prioriteringar och insikter om hur vi agerar mot varandra i olika situationer. Utbildningen ger konkreta råd till chefer och ledare, men också till medarbetare, hur vi uppmärksammar signaler och hur vi hanterar situationen om miljön behöver förbättras. Framförallt behandlar utbildningen hur vi kan förebygga en dålig arbetsmiljö genom att utveckla emotionell intelligens.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljölagstiftning, Psykosociala riskfaktorer, Stress, Konflikter, Mobbning, Diskriminering, Arbetsglädje, Återhämtning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Chefens roll i det psykosociala samspelet
  • Det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön
  • Att upptäcka subtila signaler i tid
  • Härskartekniker
  • När mobbingen blir en arbetsplatskultur
  • Tips för att bemöta, hantera och bearbeta mobbing och trakasserier på arbetsplatsen
  • Hur emotionella färdigheter kan utvecklas

Delmoment

0. Introduktion till kursen Psykosocial arbetsmiljö

Utbildare Susanne Fredriksson ger här en kort introduktion i vad kursen kommer att behandla.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

1. Chefens rollProva!

Susanne Fredriksson tar här upp vad det innebär att vara ledare och ger några konkreta tips på vad du bör tänka på i din yrkesroll.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

2. Medarbetaransvar

Det här delmomentet handlar om medarbetarnas roll på arbetsplatsen.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

3. Hur vi upptäcker subtila signaler

Susanne Fredriksson går igenom hur den subtila mobbningen kan se ut och hur det kan gå till när den trappas upp.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

4. Tips till dig som blivit drabbad

Susanne Fredriksson ger dig råd kring hur du kan göra om du har blivit utsatt för mobbning eller om du vet att det förekommer på din arbetsplats.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

5. Emotionell intelligens

I det här momentet handleder Susanne Fredriksson dig i vilka grunderna är för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

6. Summering av kursen

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Psykosocial arbetsmiljö och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Psykosocial arbetsmiljö måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Psykosocial arbetsmiljö 188 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt