Retorik - Konsten att övertyga - Utbildning online

Retorik - Konsten att övertyga - Utbildning online

Kommunikation | 1 timme och 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina övertygande färdigheter och bli en proffs på retorik med vår utbildning online. Kom igång med utbildning nu!

Detta är en grundläggande utbildning i retorik och presentationsteknik för dig som vill informera och presentera bättre. Att tala inför en grupp är nervöst och det är lätt att komma av sig, prata för fort och bli otydlig. Konsekvensen blir att åhörarna inte förstår budskapet och att du inte når fram. Under utbildningen får du steg för steg lära dig två viktiga moment som gör att du upplevs som tydlig och engagerande att lyssna på. Du kan lättare påverka och övertyga din målgrupp genom stegenAtt förbereda dig effektivt och strategiskt samt Att framföra ditt budskap på ett övertygande sätt.

Retorik - Konsten att övertyga hjälper dig att bli en bättre och effektivare kommunikatör, en kompetens som både arbetsgivare och kunder rankar som den mest värdefulla idag. Retorik har fem delar och fyra handlar om förberedelse. Under utbildningen får du lära dig att använda retorikens metoder så att du känner dig säkrare när du presenterar inför en grupp. Dina åhörare får lättare att förstå och ta till sig ditt budskap och du upplevs som engagerande. Det ingår övningsuppgifter som du ska utföra, vilket gör att du omvandlar ny kunskap till praktisk användning i din vardag.

Relevanta nyckelord: Retorik, Kommunikation, Övertygelse, Argumentationsteknik, Presentationsteknik, Feedback, Retoriska strategier, Retorisk analys

Uppdaterad/Granskad 2022-11-14

Innehåll

  • Vem kommunicerar du med? - Målgruppsanalys
  • Vad vill du kommunicera? - Innehåll och syfte
  • Är ditt budskap tydligt? - Struktur
  • Hur skapar du intresse? - Inledning
  • Kan du bevisa det du påstår? - Argument
  • Engagerar dina ord? - Språk
  • Hur låter du? - Röst
  • Hur ser du ut? - Kroppsspråk
  • Hur kommunicerar du? - Åhörarna
  • Hur övertygar du? - Avslutning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Retorik - konsten att övertyga

Utbildare Jan Kronkvist presenterar kursens innehåll och upplägg samt går igenom några nyckelord inom retorik. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

1. Analysera situation och målgrupp

I det här delmomentet tar utbildaren upp vikten av att förbereda sin presentation väl. Han förklarar även hur Barack Obama gick till väga för att arbeta med retorik. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

2. Hantera hinder

Det här delmomentet behandlar vilka hinder som finns för att ha en fungerande kommunikation och hur du kan hantera dem. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

3. Innehåll och syfteProva!

I det här delmomentet går utbildaren in på syfte och budskap. Du får en fördjupad förståelse för hinder samt hur du kan använda dig av Kiplings vänner. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

4. Disponera

I delmomentet får du lära dig att skapa ett fungerande, strukturerat upplägg genom att använda talets fem delar. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

5. Argument och bevis

I delmomentet får du lära dig hur du förbereder hållbara argument. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

6. Framförande och framtoning

I det här delmomentet går Jan Kronkvist igenom de kommunikativa verktygen ethos, pathos och logos. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

7. Kroppsspråk

Utbildaren visar i det här delmomentet hur kroppsspråket påverkar kommunikationen och vad du kommunicerar med ett icke verbalt språk. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

8. Språk som engagerar

I det avslutande delmomentet tar Jan Kronkvist upp hur du använder rösten och språket för att kommunicera. Han ger exempel på hur du kan återberätta en historia på olika sätt och vad du uppnår genom det. Momentet innehåller även extramaterial att arbeta med.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Retorik - Konsten att övertyga och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Retorik - Konsten att övertyga måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Retorik - Konsten att övertyga 196 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt