Retorik och framförandeteknik - Fördjupningskurs för chefer - Utbildning online

Retorik och framförandeteknik - Fördjupningskurs för chefer - Utbildning online

Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 5 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina ledaregenskaper genom att lära dig avancerade tekniker i retorik och framförande. Vår fördjupningskurs online är speciellt utvecklad för chefer. Kom igång med utbildning online.

Vad du säger är viktigt. Hur du säger det kan avgöra genomslaget.

Detta är en utbildning i retorik för dig som vill kunna hålla ett riktigt bra framförande. Du får lära dig att arbeta med kroppsspråket och rösten för att framföra ditt budskap. Utbildningen riktar sig särskilt till chefer som ofta pratar inför grupper.

Relevanta nyckelord: Retorik, Kommunikation, Ledarskap, Presentationsteknik, Framförandeteknik, Övertygelse, Retoriska strategier, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Tempo
  • Röstläge och volym
  • Betoning och artikulation
  • Gestik
  • Pausering
  • Levandegöra
  • Retoriska frågor inför framförandet
  • Uppvärmningsövningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Retorik och framförandeteknik - Fördjupningskurs för chefer och ledare

Utbildare Per Furumo presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

1. Tempo

I delmomentet berättar Per om hur du kan arbeta med tempo för att förstärka framförandets genomslag. 

Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

2. Röstläge och volym

I delmomentet visar Per hur du kan arbeta med röstläget. Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

3. Betoning och artikulationProva!

I delmomentet ger Per exempel på hur du kan betona och artikulera på ett framgångsrikt sätt. Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

4. Gestik

I delmomentet får du lära dig om kroppsspråk i samband med ett framförande. Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

5. Pausering

I delmomentet visar Per hur du kan använda pausering. Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

6. Levandegöra

I delmomentet berör Per hur du kan levandegöra det som du berättar. Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

7. Retoriska frågor att ställa till sig själv inför varje anförande

I delmomentet tar Per upp retoriska frågor som du kan ställa till dig själv inför ett framförande. Under kursmaterial finner du en övning.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

8. Uppvärmning

I det avslutande delmomentet får du ta del av uppvärmningsövningar. Under kursmaterial finner du en manual för professionella talarsituationer.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Retorik och framförandeteknik - Fördjupningskurs för chefer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Retorik och framförandeteknik - Fördjupningskurs för chefer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Retorik och framförandeteknik - Fördjupningskurs för chefer 975 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt