Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal - Utbildning online

Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal - Utbildning online

Vård och omsorg | 1 timme och 57 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att behandla sår och bli en expert med vår online utbildning för undersköterskor och omsorgspersonal. Börja idag!

Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas. Kunskapen om sår, sårbehandling och prevention varierar stort mellan olika vårdenheter och beror mycket på intresset hos dem som arbetar där. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. 

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska eller undersköterska inom vård och omsorg och kommer i kontakt med personer med olika typer av sår. Kunskap om hur du tar hand om personer med sårskador är en förutsättning för god sårläkning för varje enskild patient. I utbildningen får du lära dig hur olika typer av sår ska behandlas och hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

Vi ber dig uppmärksamma att utbildningen innehåller bilder på sår som kan upplevas som obehagliga.

Relevanta nyckelord: Sårbehandling, Sårskador, Trycksår, Sårbehandlingsmaterial, Vårdhygien, Sårvårdstekniker, Sårprevention, Sårbedömning

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-25

Innehåll

  • Trycksår och bensår: orsaker och de viktigaste behandlingarna: avlastning och kompression
  • Bedömning och utredning av cirkulationen och nutrition
  • Huden: behandling av eksem, torr hud, IAD och bedömning av sår och läkningsprocess
  • Smärta och smärtbehandling
  • Hygien
  • Lokalförband och behandling av de olika sårtyperna
  • Infekterade ben- och trycksår
  • Dokumentation och terminologi vid dokumentation av sår och läkningsprocess

Delmoment

1. Introduktion till kursen Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal

Utbildare Margareta Grauers presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

2. Svårläkta sår

I delmomentet går Margareta in på svårläkta sår och blodcirkulationen.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

3. Svårläkta ben- och fotsår - var sitter de och hur ser såren ut?

I delmomentet tar Margareta upp svårläkta ben- och fotsår.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

4. Svårläkta trycksår

I delmomentet berör Margareta svårläkta trycksår.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

5. Att förebygga trycksårProva!

I delmomentet berättar Margareta hur du kan förebygga trycksår.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

6. Risk för hälsår

I delmomentet förklarar Margareta varför risken är stor för sår på hälarna.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

7. Den normala sårläkningen

I delmomentet förklarar Margareta hur den normala sårläkningen går till.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

8. Läkningshämmande faktorer

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

9. Såromläggning - rengöring av sår

I delmomentet berättar Margareta hur såromläggning och rengöring av sår går till.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

10. Dokumentation av såret

I delmomentet berättar Margareta vad och hur du ska dokumentera.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

11. Läkningshämmande faktorer - Ödem

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

12. Hur ska vi linda?

I delmomentet förklarar Margareta hur du ska linda.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

13. Hjälpmedel vid kompressionsbehandling

I delmomentet tar Margareta upp hjälpmedel vid kompressionsbehandling.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

14. När det venösa såret är läkt

I delmomentet går Margareta in på vad du ska göra när det venösa såret är läkt.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

15. Läkningshämmande faktorer på huden - torr hud, eksem och maceration

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

16. Fuktig hud

I delmomentet går Margareta igenom behandling av fuktig hud.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

17. Behandling av IAD

I delmomentet förklarar Margareta hur du kan behandla IAD.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

18. Läkningshämmande faktorer - smärta

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

19. Läkningshämmande faktorer i såret

I delmomentet förklarar Margareta vilka faktorer som kan hämma läkningen i såret.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

20. Läkningshämmande faktorer - nekrotisk vävnad

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

21. Läkningshämmande faktorer - infektion

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

22. Hur tar vi en sårodling?

I delmomentet förklarar Margareta hur du tar en sårodling.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

23. Hur behandlas infekterade sår?

I delmomentet berättar Margareta hur infekterade sår behandlas.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

24. Läkningshämmande faktorer - för mycket sårexsudat

I delmomentet tar Margareta upp läkningshämmande faktorer.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

25. Behandlingsförslag vid vätskande sår

I delmomentet delar Margareta med sig av behandlingsförslag vid vätskande sår.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

26. Sår med granulationsvävnad

I delmomentet tar Margareta upp sår med granulationsvävnad.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

27. Tips vid omläggningar

I delmomentet delar Margareta med sig av tips vid omläggningar.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

28. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av lästips.

Utbildare: Margareta Grauers
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal 734 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt