Service inom hotell och restaurang - Introduktionskurs - Utbildning online

Service inom hotell och restaurang - Introduktionskurs - Utbildning online

Arbetsmarknad | Service | 1 timme och 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen Service inom hotell och restaurang ger deltagarna en grundläggande förståelse för nyckelområden inom branschen. Kursen fokuserar på att utveckla kompetenser som är nödvändiga för att erbjuda högkvalitativ service inom hotell- och restaurangverksamheten.

Deltagarna kommer att bekanta sig med olika roller och ansvar inom branschen, inklusive servering, beställningshantering och viktiga aspekter av hygien och livsmedelssäkerhet. Utbildningen betonar även vikten av att skapa en positiv gästupplevelse och följa branschspecifika termer och begrepp.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sitt arbete professionellt inom hotell- och restaurangsektorn samtidigt som de säkerställer en positiv gästupplevelse.

Publicerad: 2024-02-26

Innehåll

  • Grundläggande förståelse för hotell- och restaurangbranschen
  • Roller och ansvar inom restaurang- och hotellverksamheten
  • Hantering av servering och beställningar
  • Betoning av hygien och livsmedelssäkerhet
  • Skapande av positiv gästupplevelse
  • Bekantskap med branschspecifika termer och begrepp
  • Utveckling av kompetenser för professionellt arbete inom sektorn

Delmoment

0. Introduktion till kursen Service inom hotell och restaurang

Utbildare Lisa Gistafsson och Angelica Svensson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

1. Vad är servicebranschen?

I detta delmoment diskuteras servicebranschen, en bred sektor där kundkontakt och service är centrala element. Branschen inkluderar en mångfald av företag och organisationer, från IT-tjänster till hälso- och skönhetsbranschen, transportsektorn, och mer specifikt inom utbildningen, fokus på hotell- och restaurangbranschen, inklusive catering och evenemang.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

2. Roller inom servicebranschen - Restaurang

I detta delmoment diskuteras olika roller inom restaurangbranschen. Det inkluderar allt från verkställande direktörer (VD) och kökschefer till servitriser, bartendrar och diskare. Rollerna varierar beroende på verksamhetens storlek och typ.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

3. Roller inom servicebranschen – HotellProva!

I detta delmoment diskuteras olika roller inom hotellbranschen, från frontdesk till underhåll. Fokus ligger på hur varje roll bidrar till hotellets övergripande drift, från kundservice och bokningar till städning och fastighetsskötsel.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

4. Roller inom servicebranschen – andra roller

I detta delmoment av utbildningen diskuteras olika serviceyrken och deras specifika roller och arbetsuppgifter. Det tas upp exempel som cateringpersonal, eventpersonal, turistguider och kassapersonal i snabbköp.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

5. God service

I detta delmoment diskuteras hur man ger god service inom hotell- och restaurangbranschen. Det fokuserar på olika egenskaper och beteenden som är viktiga för att skapa en positiv kundupplevelse.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

6. Ta en beställning

I detta delmoment fokuseras på hur man tar en beställning på en restaurang, vilket är en central del av en servitörs/servitris arbete. Det betonas vikten av att välkomna gäster varmt, vara uppmärksam på deras behov, noggrant notera beställningar, och kommunicera effektivt med både gäster och kökspersonal. Det diskuteras även hur man hanterar speciella önskemål och allergier, samt vikten av att dubbelkolla beställningar för att säkerställa att allt är korrekt.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

7. Meny

I detta delmoment behandlas hur en restaurangmeny är uppbyggd och vad den innehåller. Det inkluderar olika delar av menyn som förrätter, huvudrätter, tillbehör, desserter, olika typer av drycker (inklusive alkoholhaltiga och alkoholfria alternativ), samt varma drycker som kaffe och te. Det framhävs hur varje del bidrar till måltidsupplevelsen och hur viktigt det är att menyn tar hänsyn till olika kostpreferenser och allergier.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

8. Allergier och matpreferenser

I detta delmoment tas det upp hur man som restaurangpersonal ska hantera gästers matpreferenser och allergier. Vikten av att förstå skillnaden mellan intolerans och allergi betonas, samt behovet av att vara medveten om och respektera olika kosthållningar som vegetarianism, veganism och specialdieter för gravida. Dessutom diskuteras vikten av att känna till olika typer av kött och korrekt benämning av dessa.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

9. Servera

I detta delmoment diskuteras viktiga aspekter av att servera mat och dryck på ett professionellt sätt i restaurangmiljö. Det täcker noggrannhet, ordning, hantering av mat och dryck, presentation, samt tekniker för att bära och servera tallrikar och glas.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

10. Duka bord

I detta delmoment diskuteras detaljerat hur man dukar ett bord på en finare restaurang, inklusive placering av bordsduk, bestick, glas och andra tillbehör. Det betonas vikten av noggrannhet och ordning för att skapa en trevlig atmosfär för gästerna.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

11. Hygien, lagar och föreskrifter

I detta delmoment diskuteras viktiga principer för hygien och livsmedelssäkerhet inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige. Det täcker allt från personlig hygien och ren arbetsmiljö till korrekt hantering och förvaring av livsmedel, samt betydelsen av att följa lagar och föreskrifter.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

12. Lexikon

I detta delmoment presenteras ett "lexikon" med vanliga restaurangtermer som kan vara oväntade eller missförstådda, särskilt för de som är nya inom branschen. Detta inkluderar allt från grundläggande köksjargong till specifika uttryck för arbetsuppgifter och situationer i restaurangmiljö.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

13. Sammanfattning av kursen

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildarna kursen.

Utbildare: Angelica Svensson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Service inom hotell och restaurang - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Service inom hotell och restaurang - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Service inom hotell och restaurang - Introduktionskurs 1130 1 1075 Lägg i varukorg

Kontakt