Sittande gymnastik - Utbildning online

Sittande gymnastik - Utbildning online

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbilda dig om sittande gymnastik med vår utbildning online. Förbättra din hälsa och livskvalitet från bekvämligheten av ditt hem. Börja din utbildning idag!

Sittande gymnastik är en användbar träningsform som kan genomföras med många olika målgrupper; vid rehabilitering efter sjukdom eller olycka, för äldre eller vid psykisk ohälsa. I den här utbildningen varvas teori och praktik för att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna planera och genomföra ett träningspass i sittande gymnastik.

I utbildningen ingår extramaterial i form av en rörelsebank som du kan använda dig av när du skapar ett eget program, exempel på musikval samt ett färdigt träningsprogram.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljö, Ergonomi, Fysisk aktivitet, Stärka muskler, Rörlighetsträning, Stretching, Avslappningstekniker, Kontorsmotion

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

"Det var en bra grundläggande utbildning, och toppen med en rörelsebank."

Innehåll

  • Syfte och målgrupp
  • Planera och presentera träningsprogram
  • Skapa träningsprogram
  • Uppvärmning och konditionsträning
  • Rörlighetsträning
  • Koordinationsövningar
  • Styrketräning
  • Stretchning och avspänning
  • Genomförande av träningspass
  • Exempel på övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Sittande gymnastik

Utbildarna Sofia Biderholt och Anna Skaring presenterar kursens innehåll, upplägg och mål. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

1. Syfte och målgruppProva!

I delmomentet förklarar Anna varför sittande gymnastik är bra träning och för vem det passar.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

2. Planera och presentera

I delmomentet går Sofia igenom vad du bör tänka på vid planering av ett träningspass och hur du presenterar programmet för deltagare och personal. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF med en rörelsebank.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

3. Att skapa träningsprogram

I delmomentet går Anna igenom vad som är viktigt att tänka på när du skapar ett träningsprogram. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF med programbyggnad.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

4. Uppvärmning och konditionsträning

I delmomentet förklarar Sofia syftet med uppvärmning och konditionsträning samt ger exempel på hur du kan träna detta. Under extramaterial finner du en PDF med ett halvtimmesprogram.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

5. Rörlighetsträning

I delmomentet går Anna igenom vikten av att träna sin rörlighet. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF med musikförslag.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

6. Koordinationsövningar

I delmomentet går Sofia och Anna igenom syftet med koordinationsövningar och exempel på hur du kan genomföra dessa.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

7. Styrketräning

I delmomentet går Anna igenom vikten av att träna sin styrka.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

8. Stretching och avspänning

I delmomentet går Anna igenom syftet med stretching och avspänning samt ger exempel på hur du kan genomföra övningar.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

9. Genomförande av träningspass

I delmomentet tar Anna upp vad du bör tänka på innan, under och efter ett träningspass.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. Under extramaterial finner du flera dokument du kan använda dig av när du gör ett träningsprogram:

I dokumentet Planera och presentera finner du en rörelsebank.

I dokumentet Att skapa träningsprogram finner du förslag på programinnehåll.

I dokumentet Uppvärmning finns ett förslag på träningsprogram.

I dokumentet Rörlighetsträning finns en lista på musikförslag.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Sittande gymnastik och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Sittande gymnastik måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Sittande gymnastik 570 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt