Skatt - Grundkurs

Skatt - Grundkurs

Ekonomi | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du insikt i hur det svenska skattesystemet är uppbyggt och hur du blir beskattad som privatperson eller företagare inom olika företagsformer. Du får lära dig vad som gäller vid inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet, vilka inkomster som är skattefria och när det kan bli aktuellt med skattereduktion.

Innehåll

  • Inkomst av kapital, tjänst eller näringsverksamhet
  • Skattereduktioner och skattefria inkomster
  • Vikten av F-skattsedel och FA-skattsedel
  • Beskattning av aktiebolag
  • Sociala avgifter och egenavgifter
  • Direkta och indirekta skatter
  • Moms

Delmoment

0. Introduktion till kursen Skatt - Grundkurs

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarens pdf.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

1. Direkta och indirekta skatter

I delmomentet förklarar Benny vad som ingår i begreppen direkt och indirekt skatt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. Inkomst av kapital

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid inkomst av kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. Inkomst av tjänst

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid inkomst av tjänst.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. Skattefria inkomster

I delmomentet tar Benny upp vilka inkomster som är skattefria.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. SkattereduktionerProva!

I delmomentet förklarar Benny när du kan få skattereduktion.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. Inkomst av näringsverksamhet

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid inkomst av näringsverksamhet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. Sociala avgifter

I delmomentet går Benny igenom nivåerna för sociala avgifter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. F-skattsedel och FA-skattsedel

I delmomentet tar Benny upp F-skattsedel och FA-skattsedel.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

9. Beskattning av aktiebolag

I delmomentet förklarar Benny hur aktiebolag beskattas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

10. Moms

I delmomentet går Benny igenom moms.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skatt - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skatt - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skatt - Grundkurs 699 1 1295.0 Lägg i varukorg

Kontakt