Skattefria förmåner och skattefria ersättningar - Utbildning online

Skattefria förmåner och skattefria ersättningar - Utbildning online

- Nyhet - | Ekonomi | 54 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna utbildning ger en omfattande genomgång av skattefria och skattepliktiga förmåner samt viktiga regler och principer som företagare måste känna till.

Den täcker ämnen som skattefria förmåner och ersättningar, skattepliktiga förmåner, regler för traktamenten, milersättningar, och särskilda försiktighetsåtgärder för företagare.

Utbildningen är utformad för att ge praktiska råd och insikter som hjälper företagare att hantera sina skatter på ett korrekt och effektivt sätt, samtidigt som de undviker vanliga fallgropar.

Publicerad: 2024-06-03

Innehåll

  • Skattefria förmåner
  • Arbetsredskap och förmåner
  • Friskvård
  • Milersättning och bilersättning
  • Traktamente
  • Speciella regler och försiktighetsåtgärder för företagare
  • Förbjudna områden för företagare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Skattefria förmåner och skattefria ersättningar

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. Skattefria förmånerProva!

I detta delmoment förklaras skillnaden mellan skattefria och skattepliktiga förmåner samt ges exempel på vanliga skattefria förmåner som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. Arbetsredskap

I detta delmoment förklaras vilka arbetsredskap som kan vara skattefria och ges exempel på vanliga arbetsredskap som arbetsgivaren kan bekosta utan att de blir skattepliktiga förmåner.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Friskvårdsbidrag

I detta delmoment förklaras reglerna kring skattefri friskvård, inklusive skillnader mellan olika företagsformer och exempel på godkända aktiviteter och beloppsgränser för friskvårdsbidrag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

4. Friskvårdsaktivitet

I detta delmoment förklaras reglerna kring skattefria friskvårdsaktiviteter, inklusive enstaka behandlingar och aktiviteter samt beloppsgränser för att dessa ska anses vara av mindre värde.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

5. Skattepliktiga förmåner

I detta delmoment behandlas skattepliktiga förmåner, hur dessa värderas samt specifika regler och undantag för vissa typer av skattepliktiga förmåner som bilförmån, bostadsförmån och kostförmån.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

6. Skattefria milersättningar

I detta delmoment förklaras reglerna kring skattefria ersättningar för milersättning, inklusive de olika ersättningsnivåerna för privatbil och förmånsbil beroende på bilens bränsletyp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

7. Traktamenten

I detta delmoment förklaras reglerna kring skattefritt traktamente, inklusive heldags-, halvdags-, och nattraktamente, samt reglerna för traktamente vid utlandsresor och hur avdrag ska göras om arbetsgivaren betalar för måltider.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

8. Speciella regler för företagare

I detta delmoment förklaras speciella regler för företagare kring köp och försäljning av egendom från och till företaget, arbetskläder, gåvor, representation, utbildning, och andra kostnader som kan vara känsliga eller förbjudna enligt skattelagarna.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skattefria förmåner och skattefria ersättningar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skattefria förmåner och skattefria ersättningar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skattefria förmåner och skattefria ersättningar 1156 1 1750 Lägg i varukorg

Kontakt