Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande

Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande

Pedagogik | Skola | 1 timme och 29 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vad innebär skola på vetenskaplig grund? I den här utbildningen får du lära dig innebörden av beprövad erfarenhet, vetenskapligt förhållningssätt, evidens, forskningslitteracitet och en rad andra begrepp och hur du omsätter teori i praktik.

Utbildningen riktar sig till personal inom förskola, skola och fritidshem.

Innehåll

  • Nyckelbegrepp i förordningar och hos myndigheter
  • Historiska perspektiv kring skola på vetenskaplig grund
  • Forskningslitteracitet - begrepp och företeelser
  • Praktiska exempel på forskningsbaserat arbetssätt

Delmoment

1. Introduktion till kursen Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärandeProva!

Utbildare Christian Lundahl presenterar kursens innehåll och upplägg. Han förklarar även grundläggande begrepp. Under extramaterial finner du litteraturtips.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

2. Statliga initiativ för att stimulera utveckling

I delmomentet berättar Christian om statliga initiativ som pågår för att stimulera skolutvecklingen.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

3. Historiska perspektiv kring skola på vetenskaplig grund

I delmomentet delar Christian med sig av en historisk överblick över olika perspektiv kring skola på vetenskaplig grund.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

4. Forskningslitteracitet

I delmomentet berör Christian förhållningssätt till forskning och tar upp exempel på jämförelser som inte håller.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 29 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

5. Praktiska exempel på forskningsbaserat arbetssätt del 1

I delmomentet delar Christian med sig av praktiska exempel på forskningsbaserat arbetssätt.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

6. Praktiska exempel på forskningsbaserat arbetssätt del 2

I det avslutande delmomentet delar Christian med sig av ytterligare praktiska exempel på forskningsbaserat arbetssätt och summerar kursen.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande 676 1 1200.0 Lägg i varukorg

Kontakt