Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad - Utbildning online

Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad - Utbildning online

Skola och pedagogik | 1 timme och 21 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om skolans roll för att möta framtidens arbetsmarknad med vår utbildning online. Få kunskap om hur du kan främja tro, hopp och arbetsglädje hos eleverna. Kom igång online idag.

I den här utbildningen får all skolpersonal tillgång till motiverande verktyg och övningar samt idrottspsykologiska perspektiv och strategier kring hur de kan coacha eleverna till att vilja utvecklas. Eleverna lär sig att förstå vad de främsta individerna gör inom valfritt område och hur de själva kan omsätta detta i praktiken för att uppnå vad de vill.

Utbildningen berör vad som skapar självförtroende, motivation, arbetsglädje, energi och förändringsbenägenhet hos eleverna, hur skolpersonal kan hjälpa dem att utveckla ett lösningsorienterat synsätt och få elever med olika behov och förutsättningar att själva utforma sina framgångsfaktorer.

Relevanta nyckelord: Skolans roll, Arbetsmarknad, Tro, Hopp, Arbetsglädje, Lärande, Karriärplanering, Utbildning, Framtid

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Att få elever att förstå vad som kommer krävas av dem nu och i framtiden
  • Att skapa en motiverande positiv energi inför framtiden
  • Hur vi kan få elever med olika behov att själva utforma sina framgångsfaktorer
  • Att få elever att orka möta förändringar
  • Hur lärare får mer tid
  • Elevövningar
  • Att arbeta vidare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje

Utbildare Niclas Mårdfelt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

1. Några initiala tankar

I delmomentet delar Niclas med sig av några initiala tankar.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

2. Att skapa en motiverande positiv energi inför framtiden del 1

I delmomentet delar Niclas med sig av exempel på hur eleverna kan motiveras.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

3. Att skapa en motiverande positiv energi inför framtiden del 2

I delmomentet ger Niclas tips på vad som motiverar.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

4. Vad blir gjort?

I delmomentet berör Niclas vad som skapar självförtroende hos eleverna.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

5. Kraft till förändring

I delmomentet delar Niclas med sig av ett exempel på hur en skola lyckades öka elevernas gymnasiebehörighet.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

6. How people react to change

I delmomentet berör Niclas de aspekter som påverkar människors inställning till förändring.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

7. Alla ska med

I delmomentet berör Niclas hur du kan få elever med olika behov att själva utforma sina framgångsfaktorer.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

8. Rätt elev på rätt program

I delmomentet delar Niclas med sig av strategier för att säkerställa att eleverna utvecklas i rätt riktning.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

9. Straff eller belöning

I delmomentet går Niclas in på hur beteenden uppmärksammas.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

10. Coach eller lärare

I delmomentet lyfter Niclas fram fördelarna med att arbeta med ett coachande förhållningssätt.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

11. Sannolikhet i målsättning

I delmomentet tar Niclas upp vad som krävs för att sätta och nå trovärdiga mål.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

12. Att få elever att orka möta förändringar

I delmomentet förklarar Niclas filosofier att dela med sig av till eleverna för att få dem att se den större bilden.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

13. Elever blir vad de tänkerProva!

I delmomentet tar Niclas upp hur du kan hjälpa eleverna att tänka lösningsorienterat.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

14. Hur lärare får mer tid

I delmomentet delar Niclas med sig av strategier för att prioritera rätt.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

15. Elevövningar

I delmomentet delar Niclas med sig av motiverande elevövningar och uppmanar lärare att skapa egna.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

16. Att arbeta vidare

I det avslutande delmomentet delar Niclas med sig av tips på hur du kan arbeta vidare med workshops.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad 617 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt