Slutna utrymmen - Teori - Utbildning online

Slutna utrymmen - Teori - Utbildning online

Arbetsmiljö och säkerhet | 1 timme och 3 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbilda dig om slutna utrymmen med vår teori-baserade utbildning online. Du får en solid grund för att förstå de faror och säkerhetsåtgärder som är förknippade med arbete i slutna utrymmen. Börja din utbildning idag!

Detta är en grundläggande teoretisk utbildning i Slutna utrymmen. Utbildningen går igenom de teoretiska delarna av hur du arbetar säkert i Slutna utrymmen.

Eftersom utbildningen enbart är teoretisk erhåller du ett diplom men inget utbildningsbevis. För det krävs att du även genomgår praktiska moment tillsammans med instruktör. Om du eller din arbetsgivare inte redan bokat in dig för praktisk genomgång är du välkommen att kontakta Svensk Höjdsäkerhet.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljö, Riskhantering, Teori, Brand, Haverier, Luftkvalitet, Ventilation, Skyddsåtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

  • Vad innebär arbete i slutet utrymme?
  • Lagar och normer
  • Arbetsplanering
  • Ensamarbete
  • Kemiska risker
  • Biologiska risker och syrebrist
  • Explosionsrisk och damm
  • Gränsvärden och definitioner
  • Åtgärder
  • Utrustning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Slutna utrymmen

Utbildare Marcus Björn presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

1. Vad är slutet utrymme?Prova!

I delmomentet förklarar Marcus vad ett slutet utrymme innebär.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

2. Lagar och normer

I delmomentet går Marcus in på lagar och normer.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

3. Arbetsplanering

I delmomentet visar Marcus hur du planerar och förbereder arbetet i ett slutet utrymme.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

4. Risker del 1 - Ensamarbete och kemiska risker

I delmomentet tar Marcus upp riskerna med ensamarbete och hantering av kemikalier.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

5. Risker del 2 - Biologiska risker och syrebrist

I delmomentet går Marcus igenom biologiska risker och syrebrist.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

6. Risker del 3 - Explosionsrisk och damm

I delmomentet berör Marcus explosionsrisker och damm.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

7. Gränsvärden och definitioner

I delmomentet tar Marcus upp gränsvärden och definitioner.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

8. Åtgärder

I delmomentet tar Marcus upp åtgärder.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

9. Utrustning

I delmomentet tar Marcus upp utrustning som du behöver.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

10. Avslutning och slutprov

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Du får även genomföra ett slutprov.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Slutna utrymmen - Teori och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Slutna utrymmen - Teori måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Slutna utrymmen - Teori 732 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt