Smärtanalys - Hur du går tillväga - Utbildning online

Smärtanalys - Hur du går tillväga - Utbildning online

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg | 1 timme och 12 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Fördjupa dina kunskaper inom smärtanalys genom vår utbildning online. Du lär dig steg för steg hur du identifierar och behandlar smärta hos patienter. Börja din utbildning idag!

I utbildningen får du lära dig vad det innebär att leva med smärta, vilka smärttyper som finns och hur vanligt förekommande det är, varför smärtan kan kvarstå när skadan har läkt samt hur du skattar, analyserar och utvärderar smärta. Utbildningen passar all omsorgspersonal som möter människor med smärta.

Relevanta nyckelord: Smärtanalys, Smärtskala, Smärtutvärdering, Smärtbedömning, Smärtprotokoll, Smärtanalysverktyg, Smärtbedömningsinstrument, Smärtregistrering

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Vad är smärta?
  • Förekomst av smärta
  • Smärttyper
  • Wind-up och Central sensitisering
  • Smärta föder smärta
  • Smärtskattning
  • Smärtskattning FLACC och Abbey Pain Scale
  • Smärtanalys
  • Utvärdering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Smärtanalys - Så går du tillväga

Utbildare Ulrika Thorsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

1. Vad är smärta?

I delmomentet förklarar Ulrika vad smärta innebär.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

2. Förekomst av smärtaProva!

I delmomentet går Ulrika in på förekomst av smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

3. Smärttyper

I delmomentet går Ulrika igenom olika smärttyper.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

4. Wind up och Central sensitisering

I delmomentet förklarar Ulrika varför smärtan finns kvar efter att en skada har läkt.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

5. Smärta föder smärta

I delmomentet förklarar Ulrika hur smärta leder till mer smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

6. Smärtskattning

I delmomentet tar Ulrika upp smärtskattning.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

7. Smärtskattning FLACC och Abbey Pain Scale

I delmomentet går Ulrika igenom smärtskattning FLACC och Abbey Pain Scale.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

8. Smärtanalys

I delmomentet förklarar Ulrika hur smärtanalys går till och vilka frågor som är mest relevanta att ställa.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

9. Utvärdering

I delmomentet går Ulrika igenom utvärdering.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Smärtanalys - Hur du går tillväga och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Smärtanalys - Hur du går tillväga måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Smärtanalys - Hur du går tillväga 778 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt