Stärk arbetslaget - Förskolan - Utbildning online

Stärk arbetslaget - Förskolan - Utbildning online

- Nyhet - | Skola och pedagogik | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vi på Diploma kan nu med glädje tillgängliggöra Dr. John Steinbergs unika kurskatalog framtaget för pedagoger som jobbar inom skola och förskola. Även om videokvaliteten kanske inte matchar standarden för våra övriga kurser, eftersom de har producerats personligen av John i hans egen studio, kan vi försäkra att innehållet är av hög kvalitet och helt unikt.

Med utgångspunkt från John Steinbergs bok "Stärk arbetslaget - er guide till kvalitet och samarbete i förskolan" presenteras flera enkla modeller för pedagogiska samtal inom förskolan.

Arbetslaget kan vara motorn till den pedagogiska utvecklingen inom din verksamhet - om den organiseras med en enkel struktur och tydlig ledning. Nyckeln till framgång är, att identifiera små handlingar som var och en kan pröva under veckan som kommer - som sedan följs upp.

Du lär dig om lägereldsmodellen, genomför övningen "Intressant" och får modeller för kollegialt lärande. Kursen vägleder de som organiserar och leder pedagogiska samtal med fokus på professionsutveckling.

Denna utbildning har samma innehåll som den för skolan, men med en extra video som riktas till förskolans personal och de som leder pedagogiska samtal i den närmaste arbetsgruppen.

Publicerad: 2024-04-04

Innehåll

  • Introduktion till pedagogiska samtal och samarbete
  • Grundläggande kommunikationsmodeller för pedagogiska samtal
  • Verktyg för att stärka arbetslagets diskussionsledning
  • Lägereldsmetafor för kunskapsdelning
  • Makro- och mikromodell för analys av pedagogiska frågor
  • Lektionsbesök för kollegialt lärande
  • Specifika övningar för reflektion över pedagogisk praxis

Delmoment

0. Introduktion till kursen Stärk arbetslaget - Förskolan

I det här delmomentet presenteras ett utbildningsprogram riktat mot förskolepersonal, avsett att stimulera till reflektion och samtal kring det pedagogiska yrket och samarbetet inom arbetslagen.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Motorn till utvecklingProva!

I det här delmomentet presenteras en fortbildning för ledare av pedagogiska samtal inom förskolan, inriktad på att navigera de specifika utmaningar som uppstår i detta sammanhang och att främja meningsfulla dialoger om pedagogisk praxis och utveckling. Syftet är att utrusta deltagarna med strategier för att omvandla vardagliga diskussioner till fördjupade samtal om yrkesrollen och förbättring av barns lärande.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Att leda pedagogiska samtal

I det här delmomentet utforskas utmaningarna i att hålla pedagogiska samtal inom förskolan, där ambitionen ofta finns men samtalen sällan leder till faktisk förändring i pedagogiken. Genom erfarenheter från många års fortbildning presenteras en modell för att effektivisera dessa samtal, med syftet att förbättra undervisningen och skapa en önskad kultur inom verksamheten. Avsnittet inleds med en genomgång av komplexiteten i pedagogiska projekt och visioner, för att sedan övergå till konkreta strategier och övningar som syftar till att göra samtal mer målinriktade och verksamhetsförbättrande.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Från abstrakt till konkret

I det här delmomentet utforskas metoder för att effektivt föra och strukturera pedagogiska samtal inom förskolan, genom att introducera en modell som skiljer på makro- (visioner och värderingar) och mikronivåer (konkreta handlingar och beteenden). Detta tillvägagångssätt syftar till att underlätta övergången från abstrakta mål till praktiska åtgärder för att förbättra den pedagogiska praxisen.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. En enkel struktur för samtal

I det här delmomentet fortsätts diskussionen om hur man kan strukturera och leda pedagogiska samtal inom förskolan, med fokus på att omvandla personliga erfarenheter och värderingar till konkreta pedagogiska handlingar. Genom att utgå från klassiska sätt att dela kunskap, som lägerelden, introduceras en metod där man går ”laget runt” för att dela med sig av sina bästa ögonblick eller erfarenheter, vilket sedan används som grund för att identifiera nyckelord och teman som kan omsättas i praktiska åtgärder i det pedagogiska arbetet.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Besök varandra

I det här delmomentet avslutas utbildningen med en genomgång av lektionsbesök som en metod för kollegialt lärande, där fokus läggs på att observera och diskutera pedagogiska strategier i en strävan efter gemensam utveckling. Genom att betona enkelhet och specifika fokusområden under besöken, uppmuntras lärare till ömsesidig feedback och reflektion över praktiska förbättringar i sitt yrkesutövande.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stärk arbetslaget - Förskolan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stärk arbetslaget - Förskolan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stärk arbetslaget - Förskolan 1146 1 1250 Lägg i varukorg

Kontakt