Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri - Utbildning online

Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri - Utbildning online

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 17 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få kunskap om Hoshin Kanri och dess användning för strategiskt LEAN-ledarskap. Vi erbjuder en utbildning online med certifikat. Bli en expert på strategiskt LEAN-ledarskap idag!

Hoshin Kanri, också kallat Policy Deployment, är ledningssystemet inom LEAN. Hoshin Kanri är ett system som tillåter ledningen att sätta ut riktningen för organisationen och prioritera de strategiska mål och utmaningar som måste uppnås för att stärka konkurrenskraften. Det är även ett system som klargör för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

Med hjälp av Hoshin Kanri kan du som ledare skapa tydlighet kring de strategiska utmaningar ni står inför, skapa engagemang att nå målen och genom konsensus få alla i organisationen att sträva åt samma håll.

I denna utbildning får du möjlighet att vässa din förmåga att leda strategiskt genom ökad kunskap och insikt om hur du kan utmana organisationen att uppnå hållbart goda resultat, inkludera fler personer att bidra i det strategiska arbetet och omsätta affärsbehov till handling på ett effektivt sätt.

Relevanta nyckelord: Lean management, Hoshin Kanri, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Mätbara mål, Prestationsmätning, Förbättringsprocesser, Ledarskap

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

 

Innehåll

  • Vad är Hoshin Kanri?
  • LEAN-filosofi
  • Sätt långsiktig riktning
  • Sätt årliga mål
  • Kanri-processen
  • Att bli framgångsrik med Hoshin Kanri och strategiskt LEAN-ledarskap
  • Övningsuppgift

Delmoment

0. Introduktion till kursen Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri

Utbildare Fredrik Fjellstedt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

1. Vad är Hoshin Kanri?Prova!

I delmomentet förklarar Fredrik vad Hoshin Kanri innebär.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

2. Hoshin Kanri - Ett system

I delmomentet förklarar Fredrik hur ledare kan ta hjälp från organisationen.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

3. Kort om LEAN-filosofin

I delmomentet går Fredrik kortfattat igenom LEAN-filosofin.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

4. Sätt den långsiktiga riktningen

I delmomentet går Fredrik in på långsiktiga mål.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

5. Från långsiktighet till årliga mål del 1

I delmomentet tar Fredrik upp hur du sätter årliga mål.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

6. Från långsiktighet till årliga mål del 2

I delmomentet tar Fredrik upp hur du sätter årliga mål.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

7. Säkerställ utvecklingen med Kanri-processen

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

8. Att bli framgångsrik med Hoshin Kanri och strategiskt LEAN-ledarskap

I delmomentet tipsar Fredrik om hur du blir framgångsrik med Hoshin Kanri och strategiskt LEAN-ledarskap.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

9. Övning

I delmomentet delar Fredrik med sig av en övning.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri 727 1 2250 Lägg i varukorg

Kontakt